1997. V.évfolyam 4.szám

IPARÁGI
TÜKÖR

Megfelelni a piacgazdaság követelményeinek

Interjú a Hússzövetség elnökével

Június 18-án alakult meg új formájában a Magyar Húsiparosok Szövetsége, amelyet országszerte csak rövidített nevén, Hússzövetségként emlegetnek. A hat éven át nyitottabb formában működő szövetségben helye volt az importőröknek, exportőröknek, a kereskedőknek, tehát a termelőkön kívül azoknak is, akik a húsipari termékek értékesítésével foglalkoztak. Most viszont érvényesült a két éve megfogalmazott, egy kötöttebb, főtevékenységében a húsiparra épülő szövetség kialakítására vonatkozó törekvés. Elnöke Jankó Ferenc (képünkön), a győri székhelyű Ringa Húsipari Rt. vezérigazgatója, általános elnökhelyettese Martos Géza, a NAGISZ Húsipari Rt. vezérigazgatója, alelnökök: Bihari Vilmos, a Pick Szeged Rt. vezérigazgatója, Farkas Imre, a Zalahús Rt. elnök vezérigazgatója és Móczár István, a Pápai Húsipari Rt. vezérigazgatója. Titkára, Mentzel Lászlóné Budapesten tevékenykedik. Ezen kívül a szövetségnek van felügyelő bizottsága és etikai bizottsága is.

Első kérdésünk a szövetség elnökéhez arra vonatkozott, hogy miért volt szükség erre a zártabb formára?

- Nem zártság jellemző erre az új formára, hanem inkább az összetételében megnyilvánuló tisztaság, hiszen így a szövetség sokkal jobban tudja képviselni, érvényesíteni a közös érdekeket. Az elmúlt évek gyakorlata is bizonyította, hogy a közös pályán mozgó tevékenységekben sokkal könnyebb megfogalmazni és érvényre juttatni a szakmai érdekeltségeket. Ez vezetett az átalakuláshoz, s a döntést hozó júniusi közgyűlésen azt tapasztaltam, hogy a kereskedelem részéről is megértésre talált ez a szemlélet, hiszen egységesen elfogadták a javaslatot, hogy a húsiparosok szövetsége megújulva dolgozzon tovább.

- Ez nem jelenti azt - folytatta Jankó Ferenc -, hogy a korábbi tagokkal nem tartunk fenn szoros kapcsolatot. Erre igenis kölcsönösen szükségünk van az információcserék szempontjából is. Ezért szövetségünk felajánlott a partnereknek egy tiszteletbeli tagságot, amely azzal az előnnyel is jár, hogy a húsiparral kapcsolatban álló szervezeteket, egységeket rendszeresen, írott formában tájékoztatjuk a legfontosabb kérdésekről. Például az alapanyag helyzetéről, a fejlesztési tendenciákról, az EU-csatlakozással kapcsolatban a húsiparra tartozó tennivalókról és a csoport üzletpolitikájának kialakításában fontos egyéb dolgokról. A belépés feltételeit most dolgozzuk ki, s körlevél formájában értesítjük az érdekelteket.

- Ide tartoznak a kutatók is?

- Természetesen, hiszen nem is tehetnénk meg, hogy elzárkózzunk a kutatóintézetektől és az egyetemektől. Őket is a tiszteletbeli tagok soraiba várjuk, segítségükkel teszünk eleget annak a feladatnak, hogy a húsipar fejlődésével kapcsolatos kutatásokat összehangoljuk.

- Ha már a feladatokról esett szó, mik a szövetség elsődleges célkitűzései?

- Mindenekelőtt a szövetség tagjai sajátos érdekeinek érvényre juttatása, ennek megfelelően gazdálkodásuk eredményességének elősegítése, versenyképességük, a követelményekhez való alkalmazkodásuk előmozdítása, a minőségi termelés támogatása, a tagok jó gazdálkodását elősegítő információk biztosítása. Ugyanakkor célunk a hasonló nemzetközi és hazai szervezetekkel a kapcsolattartás, a szakmai információáramlás megszervezése, szükség szerint szakmai tanácsadás, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozás elősegítésére. Az alapítók érdekeinek megvalósítása céljából részt veszünk a húsipart érintő szabályozások, fejlesztések előkészítésében, javaslatok kidolgozásában, s állást foglalunk a vágóállat tenyésztést és -feldolgozást, valamint az értékesítést érintő kormányzati intézkedések tervezeteivel kapcsolatban.

- Ezek szerint a hazai és nemzetközi kapcsolatok bővítésére is lehet számítani?

- Szövetségünk tagja az Európai Húsipari Kereskedők Szövetségének, amelyet UECBV rövidítéssel szoktak jelezni, s nyitott a kapcsolatok szélesítésére. Idehaza pedig a vele egyidőben alakult Hús Céhvel igyekszik jó együttműködést kialakítani. Erre megvan a reális lehetőség, s bízom benne, hogy a közös tevékenység során olyan munkakapcsolat alakul ki, amely biztosítja a tagok érdekeit, amelyeket együttesen eredményesebben tudunk képviselni.

- Milyen a kapcsolat a szakszervezettel?

- Minden lehetőség megvan arra, hogy a szakszervezetekkel, s mindenek előtt a Húsipari Dolgozók Szakszervezetével a leggyümölcsözőbb kapcsolat alakuljon ki. Az állandó kapcsolattartás feladata egyébként a budapesti irodánk feladata, személy szerint a titkáré.

- Milyen lehetőséget lát az ágazati kollektív szerződés megalkotására?

- Ennek az ötlete már korábban felmerült, de első nekifutásra nem talált megértésre. Személy szerint én támogatom a kezdeményezést, s úgy gondolom, hogy jó előkészítés után az ágazati kollektív szerződés kérdését is napirendre tűzi majd a Magyar Húsiparosok Szövetsége.

Illés Ferenc

Jankó Ferenc végzettsége szerint gépészmérnök, második diplomáját húsipari szakmérnökként szerezte. 1965 óta dolgozik a húsiparban, kezdettől fogva a győri Ringánál. 1971 óta vesz részt a vállalatvezetésben. Előbb főmérnöke, majd 1993 óta vezérigazgatója a győri cégnek. Tagja, illetve alelnöke a Magyar Élelmiszeripari Tudományos Egyesületnek (MÉTE), címzetes egyetemi docens.


előző cikk újság tartalomjegyzék következő cikk
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre