1996. IV.évfolyam 2.szám

BÉR
ÉS
MUNKA

Választmányi ülés

A bértárgyalások tapasztalata

A Húsipari Dolgozók Szakszervezetének választmánya április 11-i ülését csaknem teljes mértékben a bértárgyalásoknak szentelte. A testület tagjai tájékoztatták egymást a tényszerű eredményekről és az idei bérharc során szerzett tapasztalatokról. Valódi bérharcról persze - ahol ajánlatokkal szemben követelések állnak - nem minden esetben lehet beszélni. A bértárgyalások módszereit, technikáit illetően még nem alakult ki egységes gyakorlat az alapszervezeteknél. A választmányon elmondottak alapján három jellegzetes „forgatókönyv" szerint történtek a dolgok.

Azt első „változat" szerint nagyjából úgy történt a béremelés, hogy a „vezér" megüzente, vagy valamilyen fórumon kinyilatkozta, milyen mértékű béremelésre gondol, illetve hány százalékot tart elfogadhatónak. Írásban nem adott ajánlatot.

Az ilyen módon taktikázó munkáltató leggyakrabban az üzleti terv számaira hivatkozott, hozzátéve: az üzleti realitások korlátokat állítanak, rossz a húsipar helyzete, nem lehe veszélyeztetni a társaság jövőjét, stb. A vezetői manőver lényegében arra irányult, hogy ne kerüljön sor béralkura, egyoldalú vezetői döntés legyen a béVemelés. Sajnos, ez néhány helyen sikerü9t is.

A második „forgatókönyv" annyiban tért el az elsőtől, hogy valamilyen formában a szakszervezet alkupozícióba hozta magát. A wisztségviselők megfogalmazták és letették az asztalra a bérkövœtelést, egyeztetésre, tárgyalásra is sor került.

Két Éfontos xmzzanat miatt aöonban műŞéralPu nem lehptett te)#es éˇtékű: kimqadt a €Ďtagság és nem 7Slt nyi“’ánosság. EmiatnFa tárg@=ló szakszervezmňi vezeäk nem tudtakyćalói qÇomást ryakorol k partn\ąeikre,¤s így lţet, hoČH &#§22°;bentma}edt" ‚’hány snÇzalék ˛akasszá‚n. (Po8dosabbađŘ ennyi0Œl javu}ˇbk a pŮ6fitkilç(ások.)gó A hae…adik eßtben vťäódi béŎlkuról­űeszélhâĽünk. Í9ÂsbanAůzűšszerf‹őyon :?ŮŐos, ČYŘersz%Ý”m mi<ć@ę. S íŤgállˇ ‚>ásokČS3] röxŃů{ett 83ȐejleóýŮ´si stü_léko.1sem (˝Vt abHĄMoutiz"ăq+. Töî2ٕelyeŽCugyaćՙa sz7ŠŻ5 eltáMusják ‚U}gyob‹DljesO{,cnykéěAœîöei b0żŘąjles\˛)~ mér1݌ - nű$Âri éšc˝`számMčę7 - aĄ´˝ńdigiě-´‚tok '´erinx…Â1ak n•Š]y váJtatnáŰđ”îte eľ:~lletŔ…R}alada°eg(aA bértárgyalások lezárulása után a választmánynak érdemes lesz még egyszer áttekinteni a tapasztalatokat és a számszerű eredményeket. Az ülésen elhangzottak alapján azonban megkockáztatható két megállapítás.

A szakma nagyobb munkáltatóinak vélhetően érdemes lesz a jövőben elgondolkodni az ágazat bérhelyzetéről, az alkalmazott bérformákról és a bérmegállapodások eddigi gyakorlatáról. Nehéz elhinni, hogy a mostani helyzet tartós fenntartásához komoly érdekek fűződnének.

A szakszervezetnek is van miről töprengeni, ha a jövőben eredményesebb kíván lenni. Eredményes az egész szakmát illetően, és nem csak néhány vállalatnál.

Mindkét oldalra igaz azonban, hogy elkelne már egy-két jó év is a húsiparra, amikor egy kicsit szabadulni lehetne a kényszerek szorításából. Erre a jelek szerint még várni kell. Addig pedig marad a nehezen elfogadható realitás: az idei bérfejlesztések számait és az infláció várható mértékét tekintve 1996-ban is várhatóan romlanak a reálbérek. S még vigasznak is gyenge, hogy talán majd kisebb mértékben, mint tavaly. Sajnos ez az, ami viszonylagosság teszi az érdekvédelem erőfeszítéseit, s a helyenként elért jó eredményeket.

(H-ó)

előző cikk újság tartalomjegyzék következő cikk
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre