1996. IV.évfolyam 1.szám

IPARÁGI
TÜKÖR

Tárgyalóasztal

A HDSZ Elnökségének tagjai több konzultáción, tárgyaláson vettek részt az elmúlt időszakban.

A Húsipari Szövetség elnökével, Szombathy Lászlóval és titkárával, Mike Imrével december közepén immár a harmadik tárgyalásra került sor az ágazati kollektív szerződés előkészítése céljából. Mindkét oldal megegyezési készségének köszönhetően, sikerült megállapodni egy olyan ágazati kollektív szerződés-tervezetben, amely a Húsipari Szövetség közgyűlése elé terjeszthető. Erre várhatóan az 1996. évi első rendes közgyűlésen kerül sor. A tárgyalások légköre, a szociális partnerek magatartása arra utal, hogy remélhetőleg a - ez alkalommal a munkáltatói kezdeményezésre létrejött - tárgyalássorozat sikerre vezet és megszülethet az ágazati kollektív szerződés.

*

1996. január elején szakszervezeti kezdeményezésre találkozó jött létre a Kereskedelmi és Hitel Bankkal, mint tulajdonossal a Gyulai Húskombinát Rt. munkavállalóit érintő kérdésekben. A megbeszélésen a bank részéről Kékesi János vezérigazgató-helyettes, Dr. Förstner György jogtanácsos, az Rt. Igazgatóságának tagja és Mag István a KHB Békéscsabai igazgatója, a FEB elnöke vett részt a részvénytársaságot Zám András vezérigazgató képviselte.

A tárgyalás, az álláspontok egyeztetése elsősorban azért volt fontos, mert küszöbön áll a Gyulai Húskombinát Rt. KHB tulajdonában lévő többségi részvényeinek az értékesítése. A bank vezetői megerősítették, hogy a munkavállalókat érintő kérdésekben az ÁVÜ-vel kötött szerződésben vállalt feltételekhez tartják magukat.

A Húsipari szociális, egészségügyi és képzési alapítvány javára már korábban átadásra kért jóléti ingatlanok ügyében nem született érdemi megegyezés, további tárgyalások szükségesek a leendő vevő szándékainak ismeretében.

A vállalat társasággá alakulása előtt kibocsátott ingyenes vagyonjegyeket illetően a KHB vállalta, hogy közgyűlés elé terjeszti a társaság munkavállalóinak tulajdonában lévő vagyonjegyek részvényre történő átváltását.

A szakszervezet képviselői felvetették a megbeszélésen az 1996. évi bérfejlesztés ügyét is, kérve a tulajdonos képviselőit, hogy a majdani vevővel biztosítson lehetőséget a szerződéskötés előtt egy konzultációra, különös tekintettel a bérpolitikára.

*

A HDSZ vezetőinek volt egy nagyon fontos tárgyalása az ÁPV Rt. illetékes igazgatóságának vezetőivel is. Ez a megbeszélés a Szekszárdi Húsipari Rt. decemberi bérfizetése körül kialakult feszültségek feloldását célozta - sikerrel.

(Erről részletesebben lásd a Hajdúné Lovász Edittel készített interjút.)

előző cikk újság tartalomjegyzék következő cikk
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre