1996. IV.évfolyam 1.szám

SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Választmányi ülés


Működési alapok

A HDSZ választmánya 1995. december 14-i ülésén köszöntötte Takács Sándort, a Solvent Rt. szakszervezeti bizottságának nyugdíjba vonuló elnökét, aki 1952-től tagja a szakszervezetnek és 44 évi munkaviszony után várja a jól megérdemelt pihenés.

A testület tájékoztatót hallgatott meg a szakszervezeti vagyon megosztásáról folyó tárgyalásról. Az üzemitanácsi-választási eredmények alapján az érintettek megegyeztek a vagyonfelosztás százalékos arányában, s szakértőket vontak be az ingatlanérték és a természetbeni felosztás gyakorlati kialakítására.

Állásfoglalás született arról, hogy a HDSZ a vagyon természetbeni megosztására kidolgozott javaslatok közül azt a változatot támogatja, miszerint a bérleti joggal nem terhelt ingatlanrészekből célszerű az ÉDOSZ Szövetségen kívüli tulajdonosokat kielégíteni.

A választmány - vita után - úgy döntött, hogy a Munka Törvénykönyve 25 paragrafusa 5. bekezdése alapján kezdeményezi a társaságok vezetőinél a szakszervezeti munkaidő-kedvezmény fel nem használt részének pénzbeni megváltását. A havonta utólagosan elszámolt összeget a szakszervezet a Húsipari Szociális, Egészségügyi és Képzési Alapítvány számlájára kéri átutalni. A vitában elhangzott, hogy az összeg felhasználása során kapjon prioritást a tagság tájékoztatása, a Húsos újság kiadása.

A testület áttekintette a tagdíjfizetés helyzetét és a sztrájkalap további feltöltésének feladatait. Felhívta az érintett alapszervezetek figyelmét a kötelezettségek pontos teljesítésére. Ugyancsak tájékoztatást kaptak a jelenlévők arról, hogy Orosz Tibor és Huszár István felügyelő-bizottsági tagok (Gyulai Húskombinát) 1995-ben milyen befizetéseket tettek a Munkás Közművelődési Alapítvány javára.

Horváth László, a Húsos újság főszerkesztője a lap megjelentetésével összefüggő kérdésekről tájékoztatta a választmány tagjait. Felhívta a figyelmet az érdekvédelmi munka nyilvánosságának a jelentőségére, az információk feltárásának és a lap terjesztésének feladataira. A választmány úgy döntött, hogy a Húsos az idén is kéthavonta jelenik meg.

Kapuvári József tájékoztatást adott az MSZOSZ vezető testületeinek munkájáról, illetve az új alelnökök megválasztásának előkészítéséről.

előző cikk újság tartalomjegyzék következő cikk
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre