2000. VIII.évfolyam 1.szám

BÉR
ÉS
MUNKA

Munkaügyi vita Debrecenben

Munkaügyi vita robbant ki januárban a Debreceni Hús Rt-nél. Amint azt a rendelkezésre álló iratokból megállapítottuk, a munkaadó kellemetlen meglepetéssel kezdte az új évet. Egyoldalú intézkedéssel megváltoztatta január 1- jétől a munkarendet.

Az intézkedés ellen az Mt. 23. §-a alapján kifogást emelt a HDSZ helyi alapszervezete, tekintettel arra, hogy kollektív szerződés szabályozza a társaságnál az érvényes munkarendet. Jung Ferenc, az alapszervezet elnöke azt kérte Kovács István vezérigazgatótól, hogy vonja vissza az egyoldalúan hozott intézkedést. Ellenkező esetben kilátásba helyezte, hogy a szakszervezet Munkaügyi Bírósághoz fordul.

A január 18-án lefolytatott egyeztető tárgyalás nem járt sikerrel, a cég vezetője az intézkedés felfüggesztésére sem volt hajlandó. Másnap Jung kolléga levélben fordult Kovács vezérigazgatóhoz, amelyben kifejtette: egy esetleges konfrontáció sem a munkáltatónak, sem a munkavállalóknak nem lehet érdeke. A jogsértő intézkedések mellett nem szerencsés azzal riogatni a szakszervezetet, hogy amennyiben Munkaügyi Bírósághoz fordul, a vezetés felmondja a kollektív szerződést. Felhívta a figyelmet, hogy sokan „gyomoridegekkel lépik át a személybejáró ajtaját". Jobb légkört kellene teremteni az eredményes termelés érdekében.

Válaszában a vezérigazgató arról értesítette az alapszervezetet, hogy az új évben „bevezetett munkaidő-kezdés megváltoztatás végrehajtását felfüggesztette". Ugyanakkor a KSZ-re hivatkozva azt írta, hogy a munkahelyi vezetőknek lehetősége van a napi munkaidő-beosztás mellet eltérő munkarendet, munkaidő-beosztást megszabni, illetve a feladatokhoz igazodó egyenlőtlen és lépcsőzetes munkaidő-beosztást alkalmazni. (Lényegében a cégvezetés formailag visszavonta az intézkedést, más eszközökkel azonban a fenntartására törekedett.)

A HDSZ elnöksége is tájékozódott a debreceni esetről és azt javasolta - a munkáltató írásban tett intézkedése és a gyakorlatban adott utasítása közötti ellentmondás feloldására -, hogy a debreceni kollégák az 1996. évi LXXV. tv. alapján forduljanak a megyei Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőséghez.

Tudomásunk szerint lapzárta előtt további egyeztetések történtek a munkáltató és a szakszervezet között és szóbeli megállapodás történt a vitatott kérdések rendezéséről, a munkarend részleges megváltoztatásáról.

A további fejleményekről következő számunkban beszámolunk.

(th)

előző cikk újság tartalomjegyzék következő cikk
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre