1996. IV.évfolyam 2.szám

KITEKINTÉS

Vezetőképzés


Svéd tapasztalatok alapján

A nálunknál szerencsésebb országokban, ahol a szakszervezeti mozgalom zavartalanul fejlődhetett, korszerű oktatási rendszerek alakultak ki. Az érdekvédőknek nem kell mindent újra kitalálni, számos megoldást változatlanul átvehetnek az elődeiktől. Vannak azután olyan országok is, ahol működik képzési rendszer, így a külföldi tapasztalatokat csak át kell dolgozni kisebb-nagyobb mértékben a hazai viszonyokra. Mi nem vagyunk ennyire szerencsések. Magyarországon a szakszervezeti képzés gyakorlatilag megszűnt, s ennek egyre inkább érezzük a hiányát.

A mind inkább jelentkező képzési igények hívták életre az elmúlt évben a Munkás Közművelődési Alapítványt (MKA), amelyet 5 fős kuratórium irányít. A kuratórium a szakszervezeti oktatás elvi és gyakorlati lehetőségeit összegezve megfogalmazta, hogy a szakszervezeti tagság igényli az oktatás újraindítását. Különösen a fiatalabb tisztségviselőknek hiányzik a munkájukhoz szükséges segítség, a korszerű tudás. Ugyanakkor a kuratórium felhívta a figyelmet arra, hogy el kell kerülni a korábbi oktatási gyakorlat hibáit és buktatóit. Az oktatás újrakezdését nem szabad tovább halogatni, mert annak nagyon rövid időn belül súlyos következményei lehetnek.

A szakszervezet munka súlypontjai - a rendszerváltozás hatására a gazdaságban és a társadalomban végbemenő változások miatt - áthelyeződtek. A szakszervezeti érdekvédelemben jelentős feladat hárul a munkahelyi szervezetekre. Az ágazati-, illetve a szakszervezeti szövetségek befolyásának növeléséhez is szükségesek az erős munkahelyi szervezetek.

A piacgazdaságra való áttérés során csak kiválóan felkészített és jól képzett munkahelyi szakszervezeti vezetők képesek megvédeni a munkavállalók érdekeit. A képzést tehát ágazati keretek között, a munkahelyi vezetőkre összpontosítva, jól összeállított tematika alapján, magas színvonalon, korszerű eszközökre és módszerekre alapozva célszerű elindítani.

Ennek megfelelően:
- munkahelyi és középvezetői (esetleg ágazati szintű vezetők részére),
- átmenetileg nem állandó intézményben, hanem arra alkalmas helyen,
- jól felkészített és felkészült oktatói karral,
- a pénzügyi feltételek fokozatos megteremtése mellett célszerű a képzési feladatokat megvalósítani.

Ezen gondolatok jegyében született 1995. nyarán Stockholmban egy átfogó megállapodás az ABF svéd munkásképző iskolával, az MKA és a HDSZ kezdeményezésére. Svéd támogatással és közreműködéssel november közepén hosszútávú oktatási program indult szakszervezeti vezetők és tisztségviselők képzésére

A tanfolyamokat Budapesten a MEDOSZ Hotelben tartottuk meg. Az első tanfolyamon 18 fő, a másodikon 17 fő, a harmadik tanfolyamon pedig 15 fő vett részt. Az első tanfolyamon. alapszervezeti titkárok hallgattak előadásokat a svéd szakszervezetek múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Négy ágazat: a dohányipar, a húsipar, az erdészet és a közművelődés képviseltette magát. Közülük szeretném kiemelni a Húsipari Dolgozók Szakszervezetét: Szekszárdról, Gyuláról, a Pick-től, Pápáról, a Délhús-tól, a Solamitól, a Zalahústól, a Herz- től, Ceglédről szép számban és aktívan vettek részt a tanfolyam foglalkozásain..

A második csoportban vezetőségi tagok és titkárok részére, majd pedig idén januárban bizalmiak részére szerveztünk tanfolyamot. Svédországi munkajogról, környezetvédelemről, kollektív szerződésről, együttműködési formákról és módszerekről kaptak tájékoztatót a hallgatók.

A résztvevők értékelése szerint a tanfolyamokon elhangzott tájékoztatók tanulságosak és hasznosak voltak. Természetesen tudtuk valamennyien, hogy a svédországi tapasztalatokat a hazai viszonyokra át kell dolgozni, ez a jelen és a jövő feladata. A hallottak értékelésében és adaptálásában nagyon sokat jelent, hogy az elmúlt évben a HDSZ szervezésében több kolléga a helyszínen ismerkedett a svéd érdekvédelmi gyakorlattal, s megfelelő szakirodalom is a rendelkezésre áll.

Az idén márciusban beindult a tankörvezetői képzés, amelynek az a célja, hogy a helyi képzés leendő irányítóit felkészítse a feladatokra. Május 13-án Gyulán pedig alapszervezeti bizalmiak képzése kezdődik meg, ahol más ágazatokból is részt vesznek kollégák.

Örülnénk annak, ha a tanfolyamok részvevői a Húsos hasábjain is beszámolnának arról, hogy a tanultakat mennyire tudják a gyakorlatban kamatoztatni, illetve milyen témákkal kellene gazdagítani a képzést.

Bogdányi Attila
tanulmányi titkár

előző cikk újság tartalomjegyzék következő cikk
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre