1996. IV.évfolyam 2.szám

SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Megállapodás a vagyonmegosztásról

Hosszan tartó tárgyalások után megállapodás született az élelmiszeripar területén működő szakszervezetek között a vagyon felosztásáról. Ismeretes, hogy az 1993. évi 13. törvény rendelkezik a szakszervezetek kezelésében lévő vagyon tulajdonba adásáról, valamint a tulajdon megosztásáról. A felosztásra kerülő szakszervezeti vagyont az 1991. évi vagyonbevallásban szereplő ingatlanok, tárgyi eszközök és készpénz képezi. A felosztás alapjául az 1995. évi üzemitanácsi választások eredménye szolgál. Az úgynevezett ÉDOSZ-vagyon az alábbiakat foglalja magába:
Épület, ingatlan: a székház (Budapest, Városligeti fasor 44.) és az üdülők (Kékestető, Göd, Velence).
Tárgyi eszközök: különböző használati eszközök, gépek, berendezések, melyek jelenleg az ÉDOSZ tagszervezetei, a HDSZ és a DDSZ használatában vannak.
Készpénz: mintegy 11 millió forint és annak kamatai.

Az 1995. évi üzemitanácsi választásokon a HDSZ 17,51 százalékát szerezte meg az ágazatban működő szakszervezetekre leadott szavazatoknak. Ilyen arányban részesedhet a vagyonból.

Az üzemitanács választások után a jogosúltságot szerzett tulajdonosok a vagyon megosztására bizottságot hoztak létre. Ez a bizottság 1995 májusa óta több alkalommal ülésezett, de megállapodás hosszú ideig nem született. A szakszervezetek között elvi kérdésekben voltak véleménykülönbségek. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a vagyonmegosztás során egyes szakszervezetek más szakszervezetek tulajdonrészét készpénzben megváltsák. Erre való hivatkozással az alacsonyabb százalékot birtokló tulajdonosok minden áron készpénzre kívánták váltani tulajdonjogukat. Miután a tulajdon könyvszerinti értéke alapján nem lehet a tulajdonrész forgalmi értékét megállapítani, irreális igények alakultak ki.

Megnehezítette a vagyonmegosztást az a tény is, hogy a Budapest, Városligeti fasor 44. sz. alatti székház-épület két szintjét az ÉDOSZ vagyonkezelő Kft.-je hosszabb időre több bérlőnek kiadta.

Több tárgyalási forduló és hosszas egyeztetések után április közepén megállapodás született az érdekelt felek között. A megállapodás az alábbiak szerint rendelkezik a vagyonmegosztásról.
1. A készpénz az üzemitanácsi választás eredményének százalékos arányában kerüljön felosztásra.
2. A tárgyi eszközök nettó értéken az elért százalékok arányában kerüljenek felosztásra, természetben vagy pénzben.
3. Székház: a bérbe nem adott szabad területet vegye használatba százalékos arányban minden tulajdonos. A bérbeadás hasznából pedig százalékos arányban részesüljön minden tulajdonos, és ilyen arányban viselje az indokolt költségeket is.
4. A saját üdülők közül a kékestetőit kíséreljék meg a tulajdonosok értékesíteni.
5. A saját tulajdonú ingatlanok tulajdonjoga százalékos arányban kerüljön bejegyzésre.
6. A használati jogú üdülőknél a használati jog százalékos arányban kerüljön bejegyzésre.

A megállapodás végrehajtására két bizottság alakult, s az érintettek remélik, hogy hamarosan pontot lehet tenni a vagyonmegosztási ügy végére.

Tóth Sándor
HDSZ tárgyaló csoport

előző cikk újság tartalomjegyzék következő cikk
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre