1995. III.évfolyam 5.szám

SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Választások után, vagyonosztozkodás közben

Mint ismeretes, május 19-26 között zajlottak le, immár második alkalommal, az üzemitanács-választások Magyarországon. A húsipari szakma választási eredményeit már előző számunkban részletesen ismertettük, értékeltük. Különös jelentősége volt a második alkalommal megtartott választásoknak, mivel az itt elért eredményhez kapcsolta a törvény a volt SZOT-hoz tartozó ágazati szakszervezet (régi ÉDOSZ) vagyonának megosztását a választási eredmények alapján. A választási eredmények hitelesítése az Ágazati Választási Bizottság augusztus 22-én tartott ülésén megtörtént. A HDSZ a hitelesítésnél nemmel szavazott, így kívánva jelezni, hogy a választási jegyzőkönyvek több esetben nem felelnek meg a törvény előírásainak.

A „nem" szavazattal együtt szakszervezetünk nem élt azzal a törvényadta lehetőséggel, hogy bírósági úton kérjen ítéletet a választási eredményekről. A választási bizottság hitelesítése így törvényesnek tekintendő, amelynek alapján az ÉDOSZ Szövetségben tömörült szakszervezetek szerezték meg a leadott szavazatok 75,05 százalékát; a HDSZ 17,51 százalékát, a DDSZ 2,39 százalékát, a Demokrata Liga 1,14 százalékát, a Független Liga 2,33 százalékát, a Munkástanács 1,53 százalékát, az ÉSZT pedig 0,05 százalékát szerezte meg a voksokat.

Ezek az eredmények adják a vagyonosztozkodás arányait. A tulajdonossá váló szakszervezetek létrehozták a Vagyonmegosztó Bizottságot, amely két alkalommal tartott ülést, és 60 napja van arra augusztus 22-től számítva, hogy döntést hozzon.

A megosztandó vagyon három fő vagyonelemből áll:
1., Ingatlanvagyon (Városliegeti fasor 44. szám alatti irodaház, kert, garázsok; Kékestetői telek és üdülő; Gödi telek és üdülő),
2., 200.000.-Ft-nál értékesebb tárgyi eszközök (személygépkocsi, irodai berendezések, műszaki berendezések),
3., Készpénzvagyon.

Az ingyenes használati jog (Velencei üdülő, Balatonszabadi-Sóstói üdülő) is a megosztás tárgyát képezi.

Az említett vagyonelemeket az Állami Számvevőszéknek benyújtott vagyonbevallás tartalmazza. A felsorolt vagyonelemekből a legértékesebb elem az ingatlanok, amelyek felértékelés hiányában is valószínűsíthetően többszázmilliós értéket képviselnek. Az ingatlanok nagyobb része jelenleg különböző bérleti szerződésekkel hasznosul, amelyek több évre szólnak. A vagyonon osztozkodó szakszervezetek érdekeltsége különböző, vélhetően a kisebb tulajdonhányaddal rendelkező szakszervezetek a készpénzben történő vagyon-kielégítést választanák, míg a nagyobb tulajdonhányaddal rendelkezők számára elfogadható a vagyon jelenlegi állapotában történő megosztása, természetesen a meghatározott vagyonhányad birtokbavételével, a felette való rendelkezési jog átadásával együtt.

K.J.

előző cikk újság tartalomjegyzék következő cikk
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre