1995. III.évfolyam 5.szám

SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Szakszervezeti képzés indul

Hosszú, mintegy másfél éves előkészítő munka után - mialatt szakszervezetünk létrehozott egy alapítványt a rendszeres szakszervezeti képzés megszervezése céljából - az idén ősszel megkezdődhet az oktatás. Az alapítvány keretében többoldalú szakszervezeti együttműködés valósul meg, sőt, nemzetközi keretek között szerveződik az első tanfolyamok programja. Az északi országok munkásművelődés céljából működtetett szervezeteinek szövetsége, az ABF és a svéd Livsmedel (Élelmiszeripari Szakszervezet) is közreműködik, illetve támogatja a képzési rendszer kialakítását. A képzés tematikája kétszintű: külön képzési program indul a szakmai szakszervezeti vezetők, illetve alapszervezeti vezetők részére és külön a szakszervezeti tisztségviselőknek, aktivistáknak. Az első tanfolyam várhatóan november közepén indul svéd előadókkal, alapvetően svédországi piacgazdasági szakszervezeti tapasztalatokra alapozva, szakszervezeti vezetők részére.

A képzés költségeit részben a Munkás Közművelődési Alapítvány, részben pedig a tanfolyamra hallgatókat küldő szakszervezeti alapszervezetek finanszírozzák. Az északi országok gyakorlatához hasonlóan - ahol a gazdasági társaságok felügyelő bizottságaiban résztvevő szakszervezeti dolgozói küldöttek a kapott tiszteletdíj nagyobb részét szakszervezeti alapítványokon keresztül munkástársaik művelődéséhez kötelesek felajánlani, különben nem kapnak megbízást - ha nem is kötelező jelleggel, hanem önkéntes alapon a Munkás Közművelődési Alapítvány is számít a szakmában megbízást kapott dolgozói küldöttek tiszteletdíjából anyagi támogatásra. Ezt többen már meg is tették: a németországi, ausztriai gyakorlathoz hasonlóan a tiszteletdíjuk 20 százalékával támogatják felügyelő bizottsági tagok az alapítványt. Az alapítvány részére átutalt összeg természetesen a személyi jövedelemadó alapját csökkenti.

Az alapítvány számlaszáma: 218-98055 OTP kerületi Fiók, V. ker. Deák F. u. 7- 9.
Munkás Közművelődési Alapítvány 5080439121

előző cikk újság tartalomjegyzék következő cikk
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre