1995. III.évfolyam 5.szám

IPARÁGI
TÜKÖR

Csinnadratta nélkül

Végére jár, ha nem is ért véget a hazai húsipar privatizációja. A volt megyei nagyvállalatok - átalakult utódai - javarészben magántulajdonba kerültek. Biztosan lesz majd hivatal, szakember, nálunk illetékesebb, aki megvonja a tulajdonváltozás mérlegét. Ebben a pillanatban mi csak arra vállalkozunk, hogy erről a túlzás nélkül (gazdaság)történeti jelentőségű folyamatról közreadjuk futó benyomásainkat.

Először is: nekünk úgy tűnik, hogy különösebb csinnadratta, botrány, nagyobb konfliktus nélkül lettek új tulajdonosai a húsüzemeknek. Ebből netán arra is következtethetünk, hogy jó kezekbe kerültek. Ha esetről-esetre vizsgáljuk az adás-vételeket, akkor megállapíthatjuk, hogy szinte minden lehetséges privatizációs technikát alkalmaztak: voltak külföldi és hazai szakmai befektetők, jelentős szerephez jutott a menedzsment, tulajdonhoz juthattak a termelők és volt MRP is. Sajnos, a kezdetekkor hangoztatott termelés-feldolgozás-kereskedelem integrációs törekvésekből nem sok valósult meg. Újabban azonban - már az új tulajdonosok akaratából - az integrációs folyamat felerősödni látszik. Más élelmiszeripari ágazatokhoz hasonlóan, a tulajdonváltozás időszakában a húsiparban is beszűkült a piac, csökkent a hazai fogyasztás, ennek következtében nyomasztó kapacitásfölösleg alakult ki. Minden jel arra mutat, hogy a szűkülő külső és belső piaci térben felerősödött a cégek egymás közötti konkurenciája, nem túlzás azt állítani, hogy nagy harc folyik a piacok újrafelosztásáért. Ha a húsáruházak, boltok gazdag áruválasztékára, a számos új termékre tekintünk, akkor ennek egyértelmű nyertese a hazai vásárló, a fogyasztó.

A privatizációs folyamat még nem zárult le, az „utolsó mohikánok" - Debrecen, Győr, Szekszárd - sorsa még nem rendeződött. Szekszárd részben már magánkézbe került, de a többségi tulajdonos még az állam. A cég nincs könnyű helyzetben, egyenlőre semmi biztosat nem lehet mondani. Győr helyzete egy kicsit biztatóbb. Korábban olyan hírek keringtek, hogy kárpótlási jegy ellenében a termelők vásárolhatnak nagyobb tulajdonrészt, de ezeket az elképzeléseket pillanatnyilag nem tudták megerősíteni illetékes helyen. Debrecen privatizálása megoldódni látszik. A pályázat még augusztusban lezárult, értékelési szakaszban van. Megbízható forrásból úgy értesültünk, hogy „értékelhető ajánlatok" érkeztek a pályázatra. Az érdekvédelem aktív, az ÁPV Rt. ígéri: figyelmet fordít arra, hogy az adás-vételi szerződésben a munkavállalói érdekek ne sérüljenek. Szombathy László vezérigazgató távozott a cég éléről, de - információink szerint - ez még nem tekinthető lezártnak, legalábbis a privatizáció befejezéséig.

Egyenlőre tehát tart még a húsipar privatizációja. Vannak még néhányan, főként Szekszárdon és a Ringánál, akik tudni szeretnék, hogy mikor lesz már vége. Jó lenne befejezni, csinnadratta nélkül.

-h-

előző cikk újság tartalomjegyzék következő cikk
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre