HÚSOS 2012. XXX. évfolyam 4.szám
SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Mi a helyzet Gyulán?

Ahogy arról a Húsos 2012. áprilisi száma beszámolt, a Gyulai Húskombinát vezetője ez év február közepén arról értesítette a HDSZ helyi alapszervezetét, hogy hat hónapos határidővel felmondják a 2005. április elsejétől hatályos kollektív szerződést. A felmondás augusztus 14-én lejár.

A cégvezetés már 2011 decemberében közölte, hogy szándékában áll felmondani a kollektív szerződést, de néhány hónapig úgy tűnt, hogy nyugvópontra kerül az ügy. Szakszervezeti tiltakozásra olyan álláspont alakult ki, hogy a felmondással megvárják az új Munka törvénykönyv júliusi bevezetését.

Közben Kapuvári József, a HDSZ elnöke párhuzamos tárgyalásokat folytatott Kovács Lajossal, a Gyulai Húskombinátot birtokló HAGE-Nagisz Zrt. vezetőjével, aki olyan értelmű nyilatkozatot tett, hogy nem kívánják a munkavállalók szerzett jogait csorbítani.

Miután az idő múlásával a cégvezetés részéről érdemi lépés nem történt a felmondott KSZ újratárgyalása érdekében, a HDSZ gyulai alapszervezete egy tervezetet juttatott el július 17-én a munkáltatóhoz. Erre válaszul július 30-án Ruck János vezérigazgató azt közölte, hogy a felmondott szerződés augusztus 14-én hatályát veszíti és az új Mt. rendelkezései lesznek irányadók. Várhatóan azonban augusztus folyamán olyan stratégiai döntéseket hoz az igazgatóság, ami alapján készek lesznek egy új kollektív szerződésről tárgyalni a szakszervezettel. Ugyanazon a napon azt írta az egyik napilap, hogy egymilliárd forintos tőkeinjekcióra lenne szüksége a Gyulai Húskombinátnak, hogy megtarthassa bel- és külpiacait, és hogy ne érje újabb csapás a térség legnagyobb adófizetőjét, foglalkoztatóját. Erről tárgyalások zajlanak a kormány, a Vidékfejlesztési Minisztérium, Gyula önkormányzata és a cég között.

A vezérigazgató levele nagy felháborodást keltett a kollégák körében, amelynek gyors válaszlevelükben augusztus 1-én hangot is adtak, azonnali konzultációt kezdeményeztek és ismételten javasolták, hogy a jelenlegi kollektív szerződés maradjon érvényben, amíg újat nem kötnek. Levelükre hamar válasz érkezett, ebben Ruck János vezérigazgató augusztus 9-ét (lapzárta után - szerk. megj.) jelölte meg a konzultáció időpontjának.

A húskombinát munkavállalóit hónapok óta élénken foglalkoztatja a cég sorsa. A tisztánlátást sajnos nem segítették a sajtóban megjelent különféle híresztelések, nyilatkozatok, amelyekről néha azt is nehéz volt eldönteni, hogy a politikai haszonszerzésen kívül mi a céljuk. A cég irányítóinak ellentmondó megnyilatkozásai azt az érzést keltették, hogy a hat évvel korábbihoz hasonló játszma folyik a munkavállalók kárára. A HDSZ gyulai alapszervezet vezetése élvezi a tagság bizalmát, és kész arra, hogy minden törvényes eszközzel érvényt szerezzen a munkavállalók érdekeinek.

-th