HÚSOS 2012. XXX. évfolyam 3.szám
IPARÁGI
TÜKÖR

Munkaügyi bíróságon perel a volt igazgatónő

Legutóbbi lapszámunkban „A múlt és a jövő is kötelez „ címmel írtunk az Országos Húsipari Kutatóintézetről (OHKI), ahol idén a vezetőváltást követően azonnali hatállyal felmondtak a 26 éve ott dolgozó, négy éve igazgatóként tevékenykedő dr. Zsarnóczay Gabriella okleveles vegyészmérnöknek, az élelmiszertudományok doktorának. Szerkesztői megjegyzésben említettük, hogy az elismert szakember azóta munkaügyi bírósághoz fordult, mert elbocsátását indokolatlannak és méltánytalannak tartja.

A MÉTE elnökeként

A Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület (MÉTE) Dombóvári úti székházában találkoztunk dr. Zsarnóczay Gabriellával, akit 2011. májusában a tisztújító küldöttközgyűlésen választottak meg az egyesület elnökének. Az elnökséggel járó feladatok ellátása anyagi juttatással nem jár, de megbecsülést jelent a volt igazgatónőnek. Bizonyítja ezt a megválasztása óta érkezett számos felkérés szakelőadások tartására, cikkek írására, egyetemi diplomabírálatok elkészítésére.

A volt igazgatóasszony elmondta: az eltávolítása után az új igazgató minden minősített kutatótól megvált, és elbocsátották az igazgatóhelyettest, a főkönyvelőt, a minőségügyi vezetőt is, valamint több, nyugdíjasként foglalkoztatott, korábban vezető szakembert, olyant is, aki negyven éve dolgozott az intézetben. Ennek alapján az látszik, hogy a kutatók elbocsátása miatt az intézet nem tudja ellátni kutatóintézeti szerepét, vizsgáló-laboratóriummá degradálódik. Az intézetben maradt dolgozók az akkreditált laboratóriumban dolgozó laboránsok és technikusok. Miután az akkreditált laboratórium vezetőinek személyében is jelentős változás állt be, ezért kétséges az akkreditált státusz megtartása.

Hamarosan lejár a három hónapig adható munkanélküli segély ideje. Dr. Zsarnóczay Gabriella azt tervezi, hogy új munkahelyet keres, mert visszatérni nem kíván az intézetbe, bárhogy is végződik a per, amelyben a felmondási időre és az elmaradt végkielégítésére vonatkozóan kíván pozitív választ kapni. Szakmai képességét több elismerő díjjal, oklevéllel honorálták: megkapta az OHKI által alapított Lőrincz Ferenc díjat, a Magyar Tudományos Akadémia által adományozott Erdey László díjat és a MÉTE Török Gábor emlékplakettet. Továbbra is számos tudományos testület tagja, így az MTA Agrártudományok Osztálya Állatnemesítési, Állattenyésztési és Takarmányozási Bizottságának, a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar szakmai tanácsadó testületének, a Magyar Minőségi Sertéshús-védjegy bíráló bizottságának, a Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Ágazati Fehér Könyv munkabizottságának, valamint szerkesztő bizottsági tagja az Állattenyésztés és Takarmányozás folyóiratnak. A Vidékfejlesztési Minisztérium által koordinált Magyar Élelmiszerkönyv húsipari szakbizottságának elnökhelyettese. Tevékeny résztvevője ma is számos szakmai lap szerkesztőbizottságának és keserű szájízzel jegyzi meg: úgy tudja, hogy a kutatóintézet húsz éve megjelenő szakmai folyóirata, „A Hús”, rövidesen megszűnik.

A volt igazgatónő – visszatekintve a kutatóintézetnél eltöltött negyedszázadra – tiszta lelkiismerettel vallja: az intézet a legutóbbi időkben is önfenntartó volt, rendszeres kapcsolatot tartottak a szakma vállalataival, a hatóságokkal, gyümölcsöző együttműködést alakítottak ki több egyetemmel, részt vettek több, az Európai Unió által finanszírozott nemzetközi pályázaton.

Továbbra is a tudomány szolgálatában

A volt igazgatónő a múlt év végén vette át a 25 éves törzsgárda tagsággal járó hűségjutalmat, és jó szívvel emlékezik az intézet ötvenéves fennállását ünneplő napra, amikor hársfát ültettek az intézet hátsó udvarán, a jövőbe vetett hitüket szimbolizálva. De számára a jövőt már nem jelentheti a szellemi otthont nyújtó kutatóintézet, ám továbbra is a tudományos életben szeretné hasznosítani szakmai ismereteit.

Végzi a MÉTE elnöki tennivalóit. Előadást tartott és levezető elnök is volt Nagykőrösön, a Konzervipari Napok alkalmából, akadt munkája a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, de a Debreceni Egyetemen is. Sikeresen levezényelte a Debrecenben megrendezett XIX. országos tudományos diákköri konferenciát. Otthon végzi a társadalmi munkában elvállalt szakmai munkákat, de szeretne mielőbb a szakmájában elhelyezkedni.

Dr. Zsarnóczay Gabriella bizalommal tekint a közeljövő változásai elé. Hisz abban, hogy tehetsége, szakmai elhivatottsága révén megtalálja azt a munkát, ami szíve szerint a következő évek kiegyensúlyozott, meghatározó feladatát jelentheti a számára.

Kívánjuk, így legyen.

Gregor Pál