HÚSOS 2012. XXX. évfolyam 3.szám
SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Sokan igényelnek személyes, közvetlen segítséget

- mondja Bibók István, a HDSZ pécsi alapszervezetének új elnöke

Új elnöke van a HDSZ Pick Szeged Zrt. pécsi alapszervezetének, a nyugdíjba vonult Tóth Ferenc helyére Bibók István lépett, aki tevékeny tagszervező munkába kezdett, készül az új Munka törvénykönyv bevezetésével és az új társasági bérrendszer kialakításával összefüggő érdekvédelmi feladatokra.

Tudatos váltás

Ebédidőben a pécsi húsüzemben

Az egykoron karosszéria lakatosként végzett Bibók István, annak idején a Mecseki Szénbányáknál volt tanuló, majd ott helyezkedett el, s dolgozott 1992-ig, mint bányalakatos. A bányabezárásokat követően az István aknán, az egykori tmk-műhelyből létrejött mezőgazdasági kisgépeket gyártó cégnél folytatta tovább, majd miután ez is felszámolásra került, 1997 és 2000 között az uránbánya rekultivációjában vett részt egyéni vállalkozóként. Ezt követően indította útjára árnyékolástechnikai vállalkozását. A jelenlegi munkahelyére, akkor még Délhús Rt.-hez 2004-ben lépett be. Az elmúlt évben tudatosan készült a váltásra.

Már szakmunkástanuló koromban szakszervezeti tag voltam - kezdi beszélgetésünket, amelyet időnként félbe kell szakítanunk, mert egyre másra érkeznek szakszervezeti beutalóikért a dolgozók. – A Délhúsnál is az első pillanattól részt vettem a szakszervezeti munkában. Az utóbbi néhány esztendőben már vezető szerepet is vállaltam, s a nyugdíjba vonult elnök, Tóth Ferenc is mind inkább bevont a munkába. A TMK-ban bizalminak 2009-ben választottak meg, 2011-ben lettem az alapszervezet alelnöke, majd 2012. februárjában Tóth Ferenc helyettese, akinek nyugdíjba vonulását követően, május elejétől, lettem a HDSZ pécsi alapszervezetének elnöke. Tisztában voltam vele, hogy mire vállalkozom, de mindig is szerettem a kihívásokat. Tudtam, hogy az új Munka törvénykönyvének életbe lépését követően és a jelenlegi gazdasági helyzetben nem lesz egyszerű feladat a dolgozók érdekeinek védelme. Éppen ezért, most még nagyobb hangsúlyt kell helyezni a dolgozókkal való személyes kapcsolatra, annak érdekében, hogy minél jobban megismerjem a problémáikat. A bizalmiakat is erre biztatom, mert csak összefogva, tömeget képezve tudunk érvényt szerezni a követeléseinknek.

Tényleges védelem

M

int elmondta, az elkövetkezendő időszakban még nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon az érdekvédelem, valamint a munkahelyek megtartása a bevezetésre kerülő új Munka törvénykönyv miatt. A rövidesen életbe lépő új szabályok hátrányosan érintik a munkavállalókat. Egyebek mellett megváltozik a kártérítés rendszere, a munkáltató a gondatlanságból okozott kárt a jövőben megtérítteti.

– Mindez új feladatok elé állítja a szakszervezeteket, a tényleges érdekvédelemre kerül a jövőben a hangsúly, személyes, közvetlen segítséget igényel a tagság - mondja Bibók István. - A dolgozók mind inkább kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, hiszen a jogi védelem is megváltozott. Míg korábban a jogi útra terelt munkaügyi viták elindítása ingyenes volt, most már az igazságkeresés is pénzbe kerül, a jogorvoslatot kérő munkavállalónak kell a perköltségeket előre kifizetnie - ha egyáltalán lesz neki miből -, s az ügy kimenetelétől függ, hogy visszakapja-e a pénzét.

Szólt arról is, hogy éppen ezért szétnéztek a biztosítási piacon és kettő – jó konstrukciót ajánló - társasággal tárgyalásokat is folytatnak. Ezek lényege, hogy nem csak kifizetik a dolgozók helyett az okozott kárt, de a peres ügyeknél megelőlegezik a perköltségeket, s a díj ellenében ellátják a jogi képviseletet is. Ez azonban csak a szakszervezeti tagokat érinti majd, hiszen csak az ő érdekükben járhatnak el.

– Azonban ahhoz, hogy ezeket a szerződéseket megköthessük, a jelenlegi tagdíj összegét száz forinttal növelnünk kell - folytatja tovább a pécsi alapszervezet elnöke. – Mindemellett a jelenlegi tagdíj részét képezi - amelyet továbbra is a bérükből von le a cég, s utal át a szakszervezetnek, és ebben az esztendőben hétszáz forintról nyolcszázra emelkedett - balesetbiztosítás is. Látva az eddigi lépéseinket, amelyeket a dolgozók érdekében tettünk, az alsómocsoládi és a pécsi üzemben az elmúlt hónapokban hetvennel nőtt a tagjaink száma. Azonban azt is számításba kell vennünk, hogy ameddig a munkavállalók saját bőrükön nem tapasztalják meg, hogy milyen védtelenekké is válhatnak egy-egy vitás ügyben egy szál magukban, addig ezt nem hiszik el.

Kitért arra is, tudomásul kell venni, hogy a nehéz gazdasági helyzet miatt a plusz pénzforrások fokozatosan megszűnnek, egyre inkább a tagdíjakból kell fedezni a működési költségeket. Vallja, az érdekvédelemnek kell mind nagyobb szerepet kapnia a szakszervezeti munkában, megtartva a szociális háló jelleget is. Továbbra is segítséget nyújtanak tagjaiknak, a temetkezési és születési segély mellett a hosszabb időn át táppénzen lévőket is támogatják. Mindemellett a HDSZ az elhunyt tag családjának százezer forint támogatást nyújt.

Új bérezési rendszer

Az ország romló gazdasági helyzetét, a kedvezőtlen húspiaci viszonyokat jól mutatja, hogy a nem olyan régen még jelentős nyereséggel számoló, fejlesztések sorát végrehajtó cégcsoport, mint a Pick Szeged Zrt. is számos problémával kénytelen megküzdeni a válság túlélése érdekében. A nehézségekről sokat elárul, hogy amíg az elmúlt esztendőkben, ha több fordulóban is, de sikerrel zárultak a bértárgyalások, tavaly elmaradt a béremelés, ebben az esztendőben pedig még csak most kezdődnek el. Ennek hátterében áll az is, hogy Pick Szeged Zrt. az elkövetkezendő időszakban teljesen át kívánja formálni bérezési rendszerét. Úgy nevezett job-kártya rendszert vezetnek be. Ennek lényege, hogy felmérik melyik dolgozó, milyen tevékenységet végez, hány munkaterületet tud ellátni, ebből mennyin végez tényleges munkát, s azokon milyen teljesítményt nyújt. Mindezekért pontokat kapnak, s ez alapján alakítják ki a bérüket, ugyanis ha valaki egyszerre több munkaterületen is teljesít, az plusz pontot és pénzt jelent.

– Ezen új rendszer miatt változatlanul függetlenített szakszervezeti vezetőként tevékenykedem, a TMK-ban kapott lakatos bérem megtartása mellett - mondja. – A rendszer bevezetése kísérleti stádiumban van. Ugyan már megkezdődtek a próba számfejtések, konkrét eredmények még nincsenek, még csak a próbaverzió tesztelése folyik. Az emberek pedig kivárnak, ugyanis ebben az esztendőben elmaradt a bérrendezés, amit érthetően nehezményeztek. Szerencsére munka van, mind a két üzem öt napos munkarendben dolgozik. Ugyan elképzelhető, hogy az elkövetkezendő hónapokban az alapanyag hiánya miatt - kevés a sertés - lesz amikor csak négy napig mennek a szalagok.

Az új Munka törvénykönyvében bekövetkezett változások miatt új Kollektív Szerződést kell kötni, a tartalmi elemek egyeztetése jelenleg is folyik. A Pick Szeged Zrt. vezetése és tulajdonosa partnernek tekinti a szakszervezetet, figyelembe veszik a javaslataikat, például a dolgozók által okozott kár megtérítésének módjában, mértékében. A bértárgyalások időpontja is az új bérezési rendszer bevezetését követően várhatóan megváltozik. S amíg az új szerződés nem ölt végleges formát, nem akarják a régit felmondani.

Jön a nyár!

Idén is számos hazai és külföldi üdülési lehetőség közül választhatnak a dolgozók. A horvát tengerparton Vranjicán - Trogirtól néhány kilométerre - apartmant bérel a szakszervezet. Belföldön pedig lehetőségük van arra, hogy nyáron a magyar tenger partján Szabadi-Sóstón a HDSZ üdülőházában nyaraljanak. E mellett egész szezonra, továbbra is igénybe vehető a tőserdei HDSZ üdülő, valamint Mohács szigeten az Admirális Kempingben is kedvezményesen tölthetnek el több napot.

– Idén újra juniálist rendez a két üzemrész - Pécs, Alsómocsolád - együtt Malomvölgyben az I-es tavon. Szeretnénk ezt a régi hagyományt újra feleleveníteni. Jövőre Alsómocsolád lesz a házigazda, ezt követően pedig évenként váltakozva rendezi meg a két üzem. A célunk, hogy megismerjék egymást a két üzem dolgozói és a családtagjaik - fejezi be Bibók kolléga a beszélgetésünket, mert már várják lenn üzemben.

Sz. K.