HÚSOS 2012. XXX. évfolyam 3.szám
SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Választmányi ülés

Veszélybe kerülhet a munkabéke

A HDSZ választmánya 2012. április 19-21. -én Pápán tartotta meg a tavaszi ülését. A testület az elnökség javaslata alapján elfogadta a HDSZ 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a 2011. évi költségvetést. A tervezetről a Húsos előző számában beszámolt. A választmány megerősítette: a szakszervezet elhunyt tagjai után a temettető részére az eddigi 65 ezer forintról 100 ezr forintra emelkedjen a temetési segély összege.

Nagy érdeklődéssel fogadott tájékoztatót tartott Politzer József, a Pápai Hús 1913 Kft ügyvezető igazgatója a jövőre centenáriumát ünneplő pápai húsüzem helyzetéről. (Lásd külön írásunkat.)

Golhovics Gábor alelnök tájékoztatója alapján a testület konzultációt folytatott az új Munka törvénykönyv bevezetésével összefüggő feladatokról, a jogszabályok megismerésének és ismertetésének fontosságáról. A hozzászólók felhívták a figyelmet a munkaügyi ismeretek hiányára, a munkavállalók megtévesztésének a veszélyeire, különös tekintettel a nyomásgyakorlással kicsikart írásbeli nyilatkozatok következményeire. (Az utóbbi időben a dohányzási tilalommal kapcsolatban voltak gyakoriak ilyen „itt írd alá” papírok egyes munkáltatóknál.)

Az alapszervezeti vezetők beszámoltak a munkavégzéssel, bérezéssel és a kollektív szerződéssel összefüggő kérdésekről. Kiderült, hogy több cégnél (Pick, Debreceni Csoport, Solvent) nem volt bérkompenzáció, Kapuváron adnak, de csak negyedévi elkötelezettséggel. Az új Munka törvénykönyve miatt fókuszba kerültek a kollektív szerződések, a Gyulai Húskombinátban már felmondták, a feszültséget fokozták a cég kedvezőtlen helyzetéről szóló információk. (Lapzártakor Kapuvári elnök sürgette az ígért kormányzati segítséget - szerk. megj.) Máshol is készülnek a változtatásra, a Picknél a KSZ módosításának „nulladik” változatáról tárgyalnak. Helyenként feltűnő a húsüzemi foglalkoztatottak elöregedése, Pápán azt tapasztalják, hogy sok fiatal elmegy, máshol is csökken a szakma vonzereje a bizonytalanság és a romló keresetek miatt.

Kaposváron megegyeztek a béren kívüli juttatásokról és a cafetériáról, bérekről júliusban tárgyalnak. Munkájuk rengeteg van, ami javítja a kereseteket. A dohányzás megoldódott kijelölt helyen és időben. A Szegedi Paprikánál 12 százalékos béremelést hajtottak végre, ami meghaladta a nettó bér kompenzációjához szükséges mértéket, de a reálbért nem biztosítja.

A „körkép” alapján is látható, erősítették meg az ülés résztvevői, hogy a kormányzati intézkedések hatására az idei évben nem a korábban megszokott mederben zajlanak az események a munkahelyeken, a szociális partnereknek komoly erőfeszítéseket kell tenni a munkabéke megőrzéséhez. A húspiaci helyzet sem kedvez az érdekvédelemnek, a szakszervezetnek komoly kihívásokkal kell szembenézni.

A választmány Tóth Ferencet, a pécsi alapszervezet nyugdíjba vonult elnökét felmentette és helyette utódát, Bibók Istvánt választotta meg az elnökség és a választmány tagjának. Megköszönte ugyancsak nyugdíjazása miatt Vadász Dezsőné (Pécs) munkáját. Pápáról Tompa Ferencné helyett Földes Györgynét választotta meg a testület tagjának.

Az ülés résztvevői köszönetet mondtak Harkai Attilának és a pápai kollégáknak a tanácskozás megszervezéséért, a kitűnő munkafeltételekért, amely hozzájárult a tanácskozás eredményes és jó hangulatú lebonyolításához.

Küzdelem a túlélésért

A választmány közleményben foglalta össze a tanácskozás tapasztalatait, amelyet Kapuvári József elnök május elseje alkalmából hozott nyilvánosságra. A médiában jelentős teret kapott a testület helyzetértékelése:

– A piaci változásokra érzékeny hazai húsipar a túlélésért küzd, a gazdasági társaságok képtelenek megbirkózni a fogyasztás csökkenése, az erőtlen vidékfejlesztési politika, a súlyos terhekkel járó adóintézkedések és a fekete gazdaság térhódításából adódó kedvezőtlen hatásokkal. A krízis helyzetet mutatja, hogy a munkavállalók mintegy felét érintően a munkáltatók nem hajtották végre a kormány által elvárt idei béremelést, köztük a szakágazat piacvezető cége, a szakma zászlóshajójának számító Pick Szeged Zrt. sem.

A közlemény kiemeli: a szakszervezet aggodalommal figyeli a társaságok talpon maradásáért folytatott küzdelmet, elégtelennek ítéli a kedvezőtlen piaci környezet megváltoztatása érdekében hozott kormányzati intézkedéseket. Sajnálatosnak tartja, hogy a hazai húsipar képtelen kihasználni az élelmiszerek iránt az egész világon növekvő keresletből fakadó lehetőségeket. Miközben a húságazat a magyar gazdaság egyik kitörési pontja lehetne, újabb cégek kerültek a csőd szélére, újabb munkahelyek kerültek veszélybe és a munkavállalók érzékeny keresetcsökkenést kénytelenek elviselni.

A választmány megítélése szerint csökken a szakma megbecsülése, a jó szakemberek közül egyre többen külföldön keresik a boldogulásukat. Az emberek a munkahelyeken növekvő aggodalommal tekintenek az új Munka törvénykönyvének bevezetése elé.