HÚSOS 2011. XIX. évfolyam 6.szám
SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Jelentős befolyást szerzett a szakszervezet az új üzemi tanácsban

Közös akaratot, eddig ritkán tapasztalt együttgondolkodást fejez ki a Pápai Hús 1913 Kft-nél november 7-én megrendezett üzemitanács-választás eredménye. A 11 tagú testületben 10 helyet „elhozott” a szakszervezet.

Már az a tény is sokatmondó volt, hogy a két évvel ezelőtti esettel szemben most első nekifutásra sikeresen zajlott le a választás. Két évvel ezelőtt ugyanis az üzem dolgozói közül olyan kevesen mutattak érdeklődést és kapcsolódtak be a választásba, hogy az első kísérlet érvénytelen lett. Majd másodszori nekifutásra választották meg azt az üzemi tanácsot, amelynek megbízatása idén november elején járt le.

Mindezeknek a tanulságoknak a birtokában a vállalat szakszervezeti bizottsága és mindenekelőtt Harkai Attila elnök ezúttal sokkal körültekintőbben, nagyobb odafigyeléssel készítette elő a választást. Az üzem különböző munkahelyein dolgozó kollegák figyelmét arra is felhívta, hogy a megváltozott törvényi előírások értelmében most még hosszabb időre, mégpedig öt évre választanak üzemi tanácsot. Tehát nem csupán pillanatnyilag, de hosszú távra sem mindegy, hogy kik fogják ott képviselni a különböző munkahelyek közösségeit. Nem is maradt el az eredmény, mert az említett november 7-i napon a jelenlévők 70 százaléka szavazott. Gyakorlatilag minden tízből 7-8 kollega adta le voksát, s többnyire nem csupán egy-két embert megjelölve, hanem véleményt nyilvánítva az egész ÜT összetételére, avagy annak többségére. Így alakulhatott ki, hogy a pápai húsosok új üzemi tanácsában az eddiginél sokkal szélesebb skálán képviseltetik magukat a vállalat részlegei. Az elkövetkező öt évre képviseletet nyert az ÜT-ben az USA-üzemnek nevezett export részleg, valamint a belföldi üzemrész, a gépkocsivezetők alkotta járműtelep, a törzsfeldolgozó-, valamint a sonka- és a konzervüzem, a készárú-raktár, de még az irodaház is. Az egyedüli hiányérzet abból adódhat, hogy sajnos a sertésvágóból senki sincs jelen, illetve a műszaki rész sem kapott képviseletet.

Erősödött a gyengébb nem

Az viszont örvendetes tény, hogy jelentősen megnőtt a nők jelenléte ebben a fontos grémiumban. Amíg néhány évvel ezelőtt csupán férfiak szerepeltek az üzemi tanácsban, addig a mostaniba négy kolleganőt szavaztak be a dolgozók. Ám mindenek felett az a legbiztatóbb, hogy a 11 tagú tanácsban 10 szakszervezeti tag, méghozzá szakszervezeti tisztségviselők kaptak megbízatást, ami garanciát jelent arra nézve, hogy a szakszervezet és az ÜT között jó és eredményes lesz az együttműködés. Ugyanakkor mindez arra is biztosítékul szolgál, hogy a dolgozók érdekeit leginkább érintő kérdések kapnak majd hangsúlyt a megbeszéléseken.

Az elnöki tisztségre Harkai Attila szakszervezeti elnököt választották meg, aki nagy megtiszteltetésként veszi ezt az újabb megbízatást, s - amint lapunknak adott nyilatkozatában kifejtette - képességei szerint a legnagyobb igyekezettel és odafigyeléssel kívánja végezni feladatát. Mert, amint mondotta, a közös akarat győzelme ezen az üzemitanács-választáson valóban szép siker, ám csupán egy hosszú úton megtett első lépésnek számít. Senki sem gondolhatja, hogy már nincs több tennivaló, s hátradőlve várhatjuk, hogy mások mindent megoldjanak helyettünk. A kitűzött célok eléréséhez cselekedni kell.

Azt már az alakuló ülésen elhatározták, hogy kötelező rendszerességgel, havonta legalább egyszer megtartják az üléseket, mégpedig minden hónap második csütörtökén, ám ha valaki időközben fontos problémát jelez, soron kívül is összejönnek. Megalakultak a bizottságok és mindenki kapott feladatot. Az új tagok, akiknek még nincs gyakorlatuk az ÜT munkájában, külön anyagot kaptak tanulmányozásra, s rövid időn belül megismerkedhetnek a számukra még nyitott kérdések megoldási módozataival. Mindannyian tisztában vannak azzal, hogy az elsődleges feladat ellátása, mégpedig az információ megfelelő áramoltatása a dolgozók részéről az üzemvezetőség felé és fordítva, mindennél fontosabb és ezért ennek a tevékenységnek zökkenőmentesnek kell lenni.

Ezért a decemberi első ÜT-ülésre meghívták az üzemvezetőséget, s ez alkalommal tájékoztatás hangzik majd el a cég jelenlegi helyzetéről. Ennek annál is nagyobb a fontossága, mivel az adójóváírások eltörlése a dolgozóknak jelentős jövedelem-vesztességét eredményez, s hátrányosan hatnak rájuk a műszaki pótlékok körüli változtatások is. Ilyen körülmények között mindenki fokozottan érdekelt abban, hogy megtudja, vajon a cégvezetés, a menedzsment miként viszonyul mindezekhez.

Illés Ferenc