HÚSOS 2011. XIX. évfolyam 5.szám
SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Üzemitanács-választás Pápán

Szakszervezeti tagokkal erősebb a dolgozói képviselet

Fontos esemény előtt állnak a pápai húsosok. Mivel legutóbb a Pápai Hús 1913 Kft-nél csak két évre választottak üzemi tanácsot, ez év vége előtt meg kell újulnia ennek a grémiumnak. A választásra kijelölt nap november hetedike. Harkai Attila szakszervezeti elnököt arról kérdeztük, hogy miként készülnek az üzem életében, s az ott dolgozók érdekképviseletének további alakulásában jelentős szerepet játszó eseményre.

Mivel erre az üzemitanács-választásra olyan időszakban kerül sor, amikor Pápán a minden évben szokásos és joggal elvárt, legalább az inflációt követő szintű béremelés elódázódott, fokozott figyelem kísérjük az előkészületeket - mondta a szakszervezeti vezető. Az üzem minden munkásának, valamennyi alkalmazottjának érdeke, hogy az új üzemi tanáccsal erősödjön a dolgozói képviselet, s ezzel az érdekképviselet. Ha jól, hatékonyan dolgozik az üzemi tanács, akkor tevékenységével hozzájárulhat a jobb munkakörülmények, az emberibb, az eredményességet segítő egészséges munkahelyi légkör kialakításához. Amikor a szakszervezet összeállította az üzemi tanácsba javasoltak névsorát, arra is figyelemmel volt, hogy szociálisan érzékeny, a közösség érdekeit szem előtt tartó, a közvetlen munkahelyén megbecsült dolgozókat jelöljön, akik jól ismerik a környezetük gondjait-bajait. Szavahihető, egyenes emberekre van szükség, hiszen az üzemi tanács feladatai között szerepel az információk áramoltatása is a munkáltató és a munkavállalók között. Mindenkinek jobb, ha nem szélmalomharcot folytatva, egyedül kell megharcolni mindenért, hanem van valaki az ember környezetében, aki kiáll érte. Ezért van szükség most olyan emberekre, akik képesek a többiek érdekeit is figyelembe venni, és hajlandóak azokért szót is emelni.

Összességében: a munkavállalói érdekek erősebb megjelenítésének szándékával, a szakszervezet arra törekszik, hogy minél több szakszervezeti tag legyen az új üzemi tanácsban. Nem véletlenül alakult ki az a gyakorlat a hazai húsipari vállalatoknál, hogy a szakszervezeti vezető testület személyi összetételében szinte azonos az üzemi tanáccsal.

Mindezek figyelembe vételével a bizalmi testület azt a döntést hozta, hogy az ÜT-választásra jelentkező összes szakszervezeti tag jelölését támogatja.

Fontos, hogy minden pápai húsos munkavállaló éljen szavazati jogával november 7-én, hisz amennyiben csak 50% alatti lesz a részvétel, ismételt választáson jóval kisebb létszám választja meg az üzemi tanácsot. Egy több mint ezer főt foglalkoztató cégnél nem lenne célszerű, hogy csupán néhány száz kolléga szavazata alapján állna fel az új ÜT. Lehet, hogy valaki azt gondolja, nem szavazok, mert úgyse számít sokat az én szavazatom - de mi van akkor, ha ezt több százan gondolják? ÜT mindenhogyan lesz, de nem mindegy, hogy a tagok 150-200 szavazattal is bekerülhetnek vagy akár 500 szavazat is kevés lesz a megbízatáshoz. A többség akarata akkor valósulhat meg, ha mindenki szavaz, méghozzá felelősen és tudatosan. Valószínű, hogy a munkások akarata így jelenik meg a legjobban a megválasztott testület munkájában. Ezért azt ajánlom, szavazzon mindenki, hogy az új ÜT a többség érdekeit szem előtt tartó személyekből álljon fel.

Lejegyezte: Illés Ferenc
A Pápai Hús 1913 Kft Pápai extra sonka termékének a kiemelkedő teljesítmény elismeréseként az OMÉK alkalmából OMÉK Élelmiszer díjat adományozott a Vidékfejlesztési Minisztérium.