HÚSOS 2010. XVIII. évfolyam 6.szám
IPARÁGI
TÜKÖR

Elmaradt lehetőség

Lehet azon vitatkozni, hogy mennyire hasznos, avagy fölösleges egy termelő egység, annak munkaközössége számára a sajtó által nyújtott népszerűsítési lehetőség. Egy élelmiszeripari, pontosabban húsipari vállalatnak azonban - főleg ilyenkor, a téli ünnepek előtt, amikor megnő a családok vásárlási készsége - bizonyára jól jön, ha írnak a tevékenységéről, termékeiről.

Ez utóbbi megállapítás azonban úgy tűnik nem érvényes a Győr közeli Abda határában lévő Kaiser Food Kft.-re. November végén ugyanis - miután a Debreceni Csoport felvásárolta - lapunk szeretett volna riportot vagy interjút készíteni a vállalat vezetőivel, dolgozóival. Azonban a gyárkapun belül nem juthattunk. A titkárságtól (a portásnő telefonján) azt a választ kaptuk, hogy egyáltalán nem aktuális a dolog, egyébként sincs jelen egyetlen vezető sem. Nem is biztatattak azzal, hogy visszajöjjünk. Ám (mivel az újságírókat általában nem olyan könnyű lerázni) ha annyira akarjuk, Tóth Zoltán egységvezetővel e-mailben felvehetjük a kapcsolatot. Megpróbáltuk. Válasz azonban az ismételt e-mailünkre sem érkezett.

Pedig a községben igen jó véleménnyel vannak erről a cégről. Szabó Zsolt polgármestert és Komjáti János körjegyzőt is megkérdeztük, s mindketten úgy nyilatkoztak, hogy Abdának igen nagy hasznára van a Kaiser jelenléte. Amint a polgármester mondta, ez a vállalat a község második legnagyobb adófizetője. Egyébként, amint mellesleg megjegyezte, egy időben az ő felesége is ott dolgozott. A cég rendszerint hozzájárul a község jótékonysági és egyéb rendezvényei sikeréhez. A körjegyző azzal egészítette ki mindezt, hogy a Kaiser abdai egységében dolgozó 164 alkalmazott közül 10 abdai lakos van. És ez számít a község foglalkoztatottsági mutatójának alakulásában. A termékeket ismerik és szívesen vásárolják az abdaiak, hiszen a helyi kereskedelem forgalmazza azokat. Arra a kérdésre, hogy a beállt tulajdonosi változás, az a tény, hogy az Abda közigazgatási területén tevékenykedő Kaiser a Debreceni Csoportba integrálódik, nem veszélyezteti-e ezt a helyzetet, a körjegyző azt válaszolta: a vállalat vezetői biztosították arról, hogy mind a helybeli dolgozók, mind pedig a termékek megmaradnak.

Pászli Tibor, a HDSZ alelnöke, a húsosok szakszervezetének területi felelőse már nem ennyire nyugodt az abdai cég munkavállalóinak sorsát illetően. Mint elmondta, többször megpróbálta megkeresni az ottani munkaközösséget, hiszen ahogy más húsipari vállalatnál, úgy az abdainál is hasznos lenne a szakszervezet jelenléte. Az érdekvédelemnek helye van egy ilyen munkahelyen, a dolgozóknak alapvető jogaik vannak. A szakszervezet többek között jogi tanácsokat is nyújthatna. Ám teljes elzárkózást tapasztalt. Régi húsos kollegáktól hallotta, hogy velük titoktartási nyilatkozatot írattak alá. Ez viszont csakis a termelési kérdésekre vonatkozhat, nem pedig az alkalmazotti sorsukra. A cégcsoportnál van kollektív szerződés, amelynek előbb-utóbb Abdán is érvényesülnie kell. De nem mindegy, mikor kerül minderre sor. Az ágazati szakszervezet készül a soron lévő bértárgyalásokra. Amint Pászli Tibor mondta, ebből a Kaiser munkavállalóinak sem kellene kimaradniuk.

Illés Ferenc