HÚSOS 2009. XVII. évfolyam 6.szám
KITEKINTÉS

Üdvözletek és jókívánságok

Brüsszelből Harald Wiedenhofer, az EFFAT főtitkára küldött jókívánságokat. Kívánok nektek sikeres kongresszust, nagyon érdekeltek vagyunk az eredményekben -írta.

Az Osztrák Fém-, Textil- és Élelmiszeripari Szakszervezeti Szövetség titkárai, Gerhard Riess és Erwin Andreas Kinslechner kollégák sajnálkozásukat fejezték ki, hogy nem tudtak eljönni Kaposvárra. - Az élelmiszer-ipari szakmákban, különösen a húságazatban történt változások, folyamatos átalakítások különösen érzékenyen érintik a munkavállalókat. Szoros együttműködés, összefogás szükséges a nemzeti szakszervezetek között. A szolidaritás nem csak kongresszusi megnyilatkozásokon, hanem személyes kapcsolatokon és barátságon is alapul, amely hosszú évek óta fennáll közöttünk. Ezért is nagyon sajnáljuk, hogy nem tudunk részt venni a tanácskozáson. Ugyanazon időpontban alapító kongresszust tartunk Bécsben, amelyen döntést hozunk a vegyipari területen működő szakszervezettel való egyesülésről - írták.

A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet nevében Dr. Várnai Zsuzsanna ügyvezető elnök köszöntötte a kongresszust levélben, mivel szakszervezetük az újjáalakulás 20. évfordulójára készül. A gazdasági válság és a nyomában járó munkanélküliség a húsipari dolgozókat és a turizmusban - vendéglátásban résztvevőket egyaránt kiemelten sújtja - írták. Albert Schweitzer mondásával kívántak jó munkát: „Az emberi élet célja a szolgálat: együttérzést és készséget mutatni mások segítésére.”

A MEDOSZ nevében Manek János főtitkár kívánt jó munkát levelében és annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari szakszervezeteknek az érdekérvényesítő képességük miatt szoros kapcsolatot kell kialakítani. Nem csak a retorika szintjén, hanem a gyakorlatban is.

Az Ipari-energiaipari Szakszervezetek elnöke, Rabi Ferenc köszöntő levelében reményét fejezte ki, hogy a HDSZ érdekvédelmi munkája a jövőben is eredményes lesz. - Az Ipari Szövetség igyekszik a jövőben is segítséget adni a munkához, és bízik az együttműködés sikerében - írta.

Az Élelmezési Dolgozók Szakszervezete nevében Ványa Magdolna elnök köszöntötte táviratban a kongresszust.