HÚSOS 2004. XII.évfolyam 2.szám
IPARÁGI
TÜKÖR

Lesznek-e lobbistáink Brüsszelben?

Gondolatébresztő írás olvasható az OHKI honlapján, amelyben az uniós csatlakozás kapcsán a szerző felveti a brüsszeli lobbizás igényét.

Az érdekképviseleti, érdekvédelmi munkában is fel kell készülni az uniós tagságból származó új feladatokra, kihívásokra. Elkerülhetetlen saját lobbiszervezet működtetése Brüsszelben. Az Európai Unióban a minőségügy, az élelmiszer-biztonság dolgaiban sokszor a Tanács és a Parlament közösen hoznak döntéseket. A jogalkotás folyamata demokratikus és átlátható. A támogatások pénzügyi keretei javarészt hosszabb időszakokra eldőlnek, így a szakmai munka marad az érdekérvényesítés napi feladata. Ebben van mit tanúlnunk dán vagy holland kollégáinktól. Már az indítás időszakában információt kell szerezni a jogalkotói szándékról. Szakmánk választott tisztségviselőinek a feladata, hogy körvonalazzák nemzeti érdekünket az adott témában és javaslattal éljenek a szakminisztérium és az ország hivatalos kiküldöttei felé a képviselendő álláspontot illetően. Gyakran nagyon operatívan kell cselekedni. Van elég hozzáértő, idegen nyelvet ismerő ember a húsiparban, csupán meg kell szervezni magunkat. Nem kevés tennivalót jelent az üzemek felkészítése a várható változásokra sem. Bár látszik szakmai feladat bőven, ezek egyike sem tűnik megoldhatatlannak.