HÚSOS 2004. XII.évfolyam 1.szám
SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Hírek innen-onnan

A HDSZ ügyvivő testülete 2004. január 30.-i ülésén áttekintette az idei bértárgyalások alakulását, értékelte a tapasztalatokat. Az alapszervezeti vezetők beszámolóiból kiderült, hogy a 2004. évi bérfejlesztésre vonakodó igényeket mindenhol időben kidolgozták és eljuttatták a munkaadókhoz. Január végén egyes cégeknél még nem reagáltak a szakszervezet ajánlatára, szervezeti változásokra vagy a piaci helyzetre hivatkozva haladékot kértek a tárgyalások megkezdésére. A legtöbb helyen február első felére jelezték, hogy asztalhoz ülnek az idei bérfejlesztések egyeztetésére, a megállapodás létrehozására. Kivételként Gyöngyösön január 1.-től már megtörtén a béremelés, Kapuváron viszont a sajátos helyzetre való tekintettel még nem alakították ki az idei fejlesztés tervét. A bértárgyalásokon kívül az üdülők helyzetéről, illetve az ágazati szociális párbeszéd (érdekegyeztetés, kollektív szerződés) helyzetéről tárgyalt az ügyvivő testület.

*

Vezetőváltások történtek húsipari cégeknél. A Gyulai Húskombinátnál Varga Ferencet Martos Géza váltotta a vezérigazgatói székben. A Délhúsnál elköszönt Lukács György, az eddigi vezér, információk szerint helyette Jobbán Tamás tulajdonos igazgatja átmenetileg a céget.

*

Az ÉDOSZ elnöksége 2004. január 28-i ülésén értékelte az élelmiszeriparban kialakult foglalkoztatási helyzetet és megállapította: sajnos minden tekintetben megalapozott az EFFAT budapesti közgyűlésén közzétett nyilatkozat, miszerint szociális bomba ketyeg az ágazatban. Az EU-csatlakozást követően újabb drámai szerkezet-átalakításra kerül sor a magyar élelmiszeriparban, ami várhatóan ugyanolyan döntő hatással lesz a munkavállalókra, mint a piacgazdaságra történő áttérés volt. A testület úgy ítélte meg, hogy az élelmiszeripari szektornak stratégiai, a szakszervezetekkel egyeztetett, nemzeti foglalkoztatási programra van szüksége, amely proaktív módon veszi figyelembe az ágazatban dolgozókat fenyegető speciális kihívásokat. Kezdeményezte a szaktárca mellett működő érdekegyeztető tanács foglalkoztatási szakbizottságának összehívását.