2000. VIII.évfolyam 4.szám

SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Mi lesz a munkavállalók jussával?

Szolnokon az állam nyert

A szolnoki Solami Rt-t annak idején a dolgozói MRP-szervezet, valamint a menedzsment privatizálta. Tőke azonban nem került a vállalkozáshoz, s ezért egy idő után a Bankár-csoport vásárolta fel a működési nehézségekkel küzdő céget. Később, 1997-ben a Fázis-csoport húsipari portfólió tagja lett. A tulajdonosváltás azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket - emlékezik vissza Kapuvári József, a Húsipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke - , nem jött friss tőke a cégbe, a vásárlást a Fázis hitelből finanszírozta, s a működéshez is folyamatosan vett fel hiteleket.

A dolgozók a bizonytalanságot, a folyamatos piacvesztést saját bőrükön érezték, mert a létszámleépítés sem kímélte őket. A cég veszteségesen üzemelt az elmúlt két évben, s az egyik legnagyobb hitelező éppen az a Postabank Rt. volt, amelynek a kétes kintlévőségeit 1998 végén az ÁPV Rt. által létrehozott Reorg Apport Rt. vette át. Így került a Fázis-csoport - közte a Solami - több milliárdos hitelállománya a Reorghoz. A Reorg Apport egészen tavaly novemberig toleráns volt - s közben folyamatosan tárgyalt a hitelek kezeléséről - a Solamival szemben, de ekkor a szolnoki feldolgozóból olyan információk jutottak birtokába, miszerint a tulajdonosok veszélyeztetik a hitelek mögött lévő vagyont. Ennek az lett a következménye, hogy ez év január elején végrehajtást rendelt el a Solami ellen, s zárolta a cég számláit, amivel lényegében tönkretette a maradék vállalkozást, mivel az fizetésképtelenné vált.

Így jártak pórul a feldolgozónak szállító sertéstermelők is, akik ezután felszámolási eljárást kezdeményeztek a cég ellen. S ennek még örült is - a sok baj közepette - a helyi szakszervezet, ugyanis egy végrehajtás után kevés eséllyel követelhették volna járandósukat. A felszámolás azonban "erősebb" eljárás a végrehajtásnál, s volt rá esély, hogy felszámolás indul a cég ellen. Ebben az esetben ugyanis a dolgozók igényét az elsők között kell kielégítani a követelők között. Ezt a lehetőséget próbálták meglovagolni a HDSZ helyi és országos vezetői is, amikor január végén leültek tárgyalni az akkori tulajdonos Zöld Gyulával. Arra kérték, hogyha nem tudja kifizetni a dolgozókat, akkor ne gördítsen akadályt a felszámolás elé, aki erre azt a választ adta, hogy nincs ellene ez a megoldás. Ehhez képest mégis élt jogával, és 60 napot kért a csődbírótól. Ekkor ugyanis a cégnek még csak 40 milliós adóságát kellett volna törlesztenie, s emiatt a csődbíró februárban nem is hozott döntést.

Kapuvári elnök ezután leült tárgyalni a Reorg Apport vezetőivel, s elmondta: nagy szükség lenne, hogy levegőhöz jusson a Solami, mert a zárolt számlák miatt nem tudja kifizetni a dolgozók februári és márciusi béreit, s kérte - mivel a szakszervezet a Reorggal semmiféle jogviszonyban nem állt -, hogy az árverés után csak olyan adásvételi szerzôdést írjanak alá, amely különleges jogutódlást ír elô, azaz a dolgozók munkaviszonya folyamatos marad. Ezután a Reorg március 7-re kitűzte a cég árverését, ahol a szakszervezet kérését is teljesítve a nyertes az lett volna, aki a legtöbb foglalkoztatottnak biztosít munkát. A Reorg azonban az árverést végeredményben saját hatáskörében annulálta. Március 6-án ugyanis egy, a volt tulajdonossal közösen kijelölt, s a Reorg 100 százalákos tulajdonában lévô Ingatlan'98 Kft. nevű cég számára eladott minden olyan vagyonelemet, amely a dolgozók követelése mögé fedezetet jelenthetett volna. (A megoldást ismeri a jog, ezt az akciót nevezik árverezési vétel hatályával történő adásvételnek.)

Maradt egy papírjaiban létező, lemeztelenített társaság, még a dolgozók munkahelye, mármint fizikai valójában az a hely, ahová bementek másnap dolgozni, sem volt már a Solami Rt-é. A társaság azóta sem más, mint a cégbíróságon bejegyzett társaság.

A második pofon akkor érte a munkavállalókat, amikor a tavaszi közgyűlés után a tulajdonos - függetlenül a cég kiürítésétől - megtámadta a felszámolást. Ezzel akadályozta meg, hogy a majdani felszámoló megtámadhassa és érvényteleníthesse a vagyoneladásról szóló adás-vételi szerződést, s visszaperelje a vagyont, amelyből kifizethették volna a dolgozókat. A tuladonost valószínűleg az motiválta, hogy félt a személyes felelősségvonástól, ugyanis ekkor kezdtek el szállíngózni azok a hírek, miszerint még akkor is folytatta a sertésfelvásárlást, amikor már tudta, hogy nincs miből fizetni.

A társaság papírjait a Creditfact Kft. vásárolta meg a Reorgtól, s a vagyon az Ingatlan'98 Kft-hez került, aki később azt továbbadta egy ismert húsipari cégnek. A felszámolásból tehát nem lett semmi, s mivel a fellebezés után akár két évig is elhúzódhat a Legfelsőbb Bíróság eljárása, nincs sok remény, hogy visszamenőleg helyre lehet állítani az eredeti státuszt. A felszámoló ugyanis csak 1 évre visszamenőleg támadhatja meg a szerzősédeket.

Ezzel a két húzással - a felszámolás megtámadásával, és a vagyon gyors értékesítésével - a Solami dolgozói jóformán elvesztették a reményt, hogy pénzükhöz jussanak. A vállalattól 271 embert bocsátottak el rendkívüli felmondással, 80 fő távozott rendes felmondással, a többiek pedig közös megegyezéssel. A szakszervezet most 351 ember 120 millió forint jussáért küzd, ugyanis a HDSZ kérte a Gazdasági Minisztérium közbenjárását, valamint a Munkaerőpiaci Alap segítségét. Kapuvári József szerint az egész ügy lényegében arról szól, hogy a Reorg nem mondott le 120 millió forintról, amiből legalább pénzükhöz juthattak volna azok az emberek, akik így is, úgy is elveszítették munkahelyüket.

A Solami lényegében állami kézben volt, mert a Reorg Apport az államot képviseli, s a magatartása nem jelent mást, mint azt, hogy az állam mindenki más előtt hozzájutott követeléséhez, s nem kaptak egy fillért sem a dolgozók, a sertésszállítók, a Fázis-csoport. Az állam úgy jutott hozzá a követeléséhez, hogy közben mindenkit kisemmizett. A szakszervezet tehetetlen volt, mert a hitelező és az adós olyan jogi keretet teremtettek, amibe a meglévő szabályok szerint a szakszervezetnek nincs beleszólási lehetősége. A HDSZ elnöke szerint talán egyet tehetett volna az érdekvédelem: a hentesekkel a Reorg Apport székházához vonulhatott volna tüntetni.

O.Gy.


előző cikk újság tartalomjegyzék következő cikk
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre