2000. VIII.évfolyam 4.szám

KITEKINTÉS

Képzett bizalmiak

Több tudás, jobb együttműködés

A Betanitott Munkások Szakszervezete 315 ezer tagot számlál Dániában, szervezettsége meghaladja a 90 százalékot. Ipari tagozatában tömörülnek az élelmiszeriparban dolgozó specialarbejterek, ahogy itt nevezik a betanitott munkásokat. A szakszervezet egyik képzési központja Svendborgban található, egy jól felszerelt, 101 férőhelyes intézmény, ahol egyhetes bentlakásos tanfolyamokon képezik a szakszervezeti tisztségviselőket. A területi szakszervezeti szövetség elnökét, Kaj Chr. Larsen kollégát (képünkön), aki bemutatta az iskolát, a tisztségviselők feladatairól és képzéséről kérdeztük.

- Milyen feladatok nyugszanak a bizalmiak vállán a dán szakszervezetekben?

- A bizalmiak legfontosabb feladata annak ellenőrzése, hogy a munkahelyeken betartják-e a kollektív szerződést. A másik amivel folyamatosan törődniük kell, hogy a munkavállalók milyen körülmények között dolgoznak és a munkáltatók tiszteletben tartják-e a munkavédelmi előírásokat. Emellett végzik a hagyományos szakszervezeti munkát, új tagokat toboroznak, segítik a hozzájuk forduló tagtársak problémáinak a megoldását. Külön szeretném hangsúlyozni: ebben a gyorsan változó világban állandóan figyelemmel kell kisérniük, hogy az új alkalmazottaknak milyen továbbképzésre van szükségük és az is feladatuk, hogy erről velük elbeszélgessenek. A munkaadóknak és munkavállalóknak ugyanis közös érdeke, hogy továbbképzéssel és megfelelő technológiai fejlesztéssel megőrizhessék a munkahelyeket. Egyetlen szakszervezeti tagot sem lehet kizárni a képzésből.

- Ha a bizalmi jól akarja elvégezni a felsorolt feladatokat, bizonyára Önöknél is sok akadályba ütközik, konfliktusba keveredik. Milyen a bizalmiak utánpótlása, szívesen vállalják a fiatalok ezt a megbízatást?

- Az utánpótlással nincs baj, a problémát inkább abban látom, hogy nagyon sok idő kell a különféle tanfolyamok elvégzéséhez, ahol az új emberek megtanulják a tennivalókat. Mivel a szakszervezeti munkában nagyon sok feladattal kell megbirkózni, jártasnak kell lenni a bérezés, a munkavédelem, a szociális ügyek különféle területein, ismerni kell a vállalat mérlegét, a piaci tendenciákat, egy kezdő bizalminak sokat kell tanúlni. Erre valók a tanfolyamok, amelyeknek egymásra épül az ismeretanyaga.

- Milyen tematika alapján és milyen módszerekkel képezik a bizalmiakat?

- Az oktatók tapasztalt szakszervezeti oktatók, akik elsősorban a tanfolyamok résztvevői által felvetett problémákra koncentrálnak. A tematika súlypontját a kollektív szerződés ismertetése, értelmezése képezi. Lényegében a tanfolyamokon arra készítjük fel a bizalmiakat, hogy jó kollektív szerződést tudjanak kötni a soron következő alkalommal. Ehhez jó tárgyalóképesség kell és megfelelő érzék, hiszen nem mindegy, hogy a munkavállalói követeléseket mennyire sikerül érvényesíteni.

A tanfolyamokon nagyon fontosnak tartjuk a személyiség-fejlesztést is, hiszen egyéni képességeken is múlik, hogy a bizalmi képes lesz-e a maga területén a különféle szociális és emberi problémák kezelésére. Minden szakszervezeti tisztségviselő tulajdonképpen akkor végez jó munkát, ha a környezetével állandó párbeszédet folytat és képes a felmerülő problémák megoldására. Ezt mindig szem előtt tartjuk, amikor a tanfolyamok tematikáját és módszereit kialakítjuk.

- A területi szövetség hogyan segíti a bizalmiak munkáját?

- Beszélgetésekre hívjuk a kollégákat, ahol megkérdezzük, hogy milyen segítségre van szükségük, milyen tanfolyamokat szervezzünk a számunkra. Ha szükséges, akkor más típusú képzési központokba irányítjuk őket. Például, ha a könyvelésben vannak gondjaik, akkor megkaphatják ahhoz is a szükséges képzést. Én személy szerint nagyon fontosnak tartom, hogy a bizalmiak jól képzettek legyenek, mert csak akkor tudnak megfelelni a tagság bizalmának.

- Hogyan biztosítják a képzés feltételeit?

- Az iskola költségvetését az állam biztosítja. A dán társadalomnak elhatározott szándéka, hogy megőrizze a versenyképességét, ehhez pedig megfelelően képzett emberekre van szükség a munkahelyeken. A munkaadók minden ledolgozott munkaóra után 32 őrét fizetnek képzési célokra, de a tematika összeállításába nem szólhatnak bele. A képzésben résztvevők a tanfolyam idejére bért és utiköltség-téritést kapnak.

A szakszervezeti tisztségviselőkön kívül az iskolákon munkanélkülieket is képezünk, hogy minél elöbb visszakerülhessenek a munkaerőpiacra. Mivel a szakszervezetek folyósítják a munkanélküli járadékot, ebben motiváltak is. A segélyalap három forrásból tevődik össze: a szakszervezeti tagdij felhalmozott részéből, a munkaaadók és munkavállalók járadékából, valamint állami támogatásból. Munkanélküli segély négy évig kapható, a felső határa heti 2850 dán korona. Svenborg területén az átlagos órabér 100 dán korona körül alakul. A mezőgazdaságban a munkások átlagbére meghaladja a más szektorokban elérhető kereseteket, jelenleg havi 25 ezer korona. (1 dán korona cca 35 forint, az adóelvonás magas - Szerk.)

- Az Európai Unió várható bővítésével összefüggésben nem tartják zavarónak az alacsony szinvonalú kelet-európai béreket?

- A kelet-európai szakszervezetekkel széles körű kapcsolatokat tartunk fenn, átadjuk a tapasztalatainkat, de a tagjelölt oszágok munkavállalóinak is küzdeni kell, hogy a náluk letelepedett munkaadók magasabb bért fizessenek.

H.L.


előző cikk újság tartalomjegyzék következő cikk
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre