1997. V.évfolyam 4.szám

SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Kaposváron készülnek a választásra

A Pini Hungary kft-nél sok a munka, a tagság hangulata ezért alapvetően jó, különösebb izgalmak nélkül telnek a napok - adott rövid helyzetjelentést a Húsos olvasói számára Németh György, a szakszervezeti bizottság titkára, amikor július második felében felkerestük a céget. Ha csendesebb is az idei nyár Kaposváron, azért nem múlik el események nélkül. Május közepén Giovanni Rinaldi úr személyében új ügyvezető érkezett a céghez.. A rokonszenves olasz menedzser készséggel fogadta érdeklődésünket, s egy későbbi időpontban interjút igért a Húsosnak, mivel nagyon fontosnak tartja a párbeszédet a munkavállalókkal. (Vaj'ha követnék egyes magyar kollégái!) A vállalati szakszervezeti tanács július 17-én tartotta ülését; a testület tájékoztatást kért az új ügyvezetőtől az első félévi eredményekről, megtárgyalta a választások előkészítésének feladatait és döntött a tanévkezdési támogatásokról. A tárgyalt napirendek időszerü témákat szolgáltattak a beszélgetéshez.

A terv teljesült

- Az első félév a terveknek megfelelően alakult, bár a sertésár emelkedése érzékenyen érintette a társaságot; a cég pénzügyileg kiegyensúlyozott, s maradéktalanul végrehajtotta a bérmegállapodást is - mondta röviden összefoglalva a lényeget Németh kolléga. A menedzsmentnek az alapanyag- és az energiaárak, valamint a szállítási költségek okoznak gondot; ebből következően a bérek nincsenek előtérben. A tulajdonosok újabb beruházásokat terveznek, de a konkrét döntést csak később hozzák meg. Az irodai munkaterületeket „átvilágítják", ami élénken foglalkoztatja a mintegy másfél száz alkalmazottat.

Választási előkészületek

- Hogyan készül a kaposvári alapszervezet a kongresszust megelőző választásokra, milyen feladatokról döntött a testület? - kérdeztük.

Mint a válaszból megtudtuk, a testületi ülésen kialakították az alapszervezet jövőbeni felépítését. Eszerint 10 főbizalmi csoportot hoznak létre a főbb gazdasági egységek szerint. Egy-egy ilyen csoportnak a részleg nagyságától függően a létszáma 20 és 130 fő között lesz és az élén egy főbizalmi áll.

Ezáltal minden területen biztosítható lesz a partneri kapcsolat. A nagyobb csoportokon belül bizalmiak dolgoznak, akikhez 25-30 tag tartozik. Például a csontozóban vonalanként egy-egy bizalmit választanak. A tíz főbizalmiból és az elnökből alakul meg a szakszervezeti tanács.

Összesen mintegy félszáz tisztségviselőt választanak, akiknek a „káderezése" megkezdődött. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tisztségekre alkalmas embereket igyekeznek meggyőzni, hogy vállalják a jelölést. Manapság ez nem kis feladat, mivel némi „merészség" kell ahhoz, hogy valaki érdekvédelmi tisztséget vállaljon. Kaposváron arra számítanak, hogy a jelenlegi tisztségviselők kétharmada vállalja a megmérettetést, a többiek várhatóan újak lesznek.

Németh György felhívta a figyelmet, hogy a HDSZ választmánya által elfogadott választási szabályzat nem rendelkezik a beszámoló tag(küldött)gyűlés formájáról, módjáról. Természetesen tartanak beszámoló gyűlést, a vszt döntött a levezető elnök személyéről is. Valamint létrehozták a választási- és a szavazatszedő bizottságot. Konzultáltak a leendő vszt tagjainak személyéről, akiknek a jelölésére ajánlást tesznek. Mivel a kongresszusi küldöttek számát a választmány nem határozta meg, a választásukról csak később döntenek.

Kaposváron alaposan végig gondolták azt is, hogy vitathatatlan legyen a megválasztott tisztségviselők személye, egyáltalán ki számít tisztségviselőnek, hiszen egy esetleges jogvitánál ennek különös jelentősége lehet. Ezért nagyon ügyelnek az eljárások betartására, a választások jegyzőkönyvezésére és általában az alaki követelményekre.

Tanévkezdési támogatás

A Pini Hungary Kft-nél a kollektiv szerződés szerint a közterhek nélküli bérköltség fél százalékát az üzemi tanács kapja jóléti célokra. Ezt az összeget az üzemi tanács és a szakszervezeti tanács együttes döntéssel osztja föl. 1997-ben ez az összeg mintegy két millió összegre rúg, aminek a kétharmadát fordítják tanévkezdési támogatásra. A testület döntése alapján az idén 450 gyereket, illetve ifjú embert támogatnak, mivelhogy az általános iskola első osztályától az egyetem befejezéséig jogosultak a szülők igénybe venni ezt a segítséget..

(-áth)

előző cikk újság tartalomjegyzék következő cikk
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre