1996. IV.évfolyam 4.szám

BÉR
ÉS
MUNKA

Megállapodás

A Szekszárdi Húsipari Rt. és az SZH RT. Húsipari Dolgozók Szakszervezete alapszervezete között 1996. július 19-én lefolytatott egyeztető tárgyalás az alábbi megállapodással zárult:

1./ Mindkét fél egyetért azzal, hogy 1996. évi bérfejlesztés mértéke évi 18 százalék legyen, félévre vetítve 36 százalék, amely kiterjed az alapbérre és a mozgóbérre egyaránt.

2./ A bérfejlesztés végrehajtása az alábbiak szerint alakul:
a./ 1996. július 01-jétől augusztus 10-i kifizetéssel az alap- és mozgóbérek 18 százalékkal növekednek.
b./ Ezenkívül 1996. II. félévben az alapbéremelésen felül minden hónapban az 1996. első félévéről elmaradt 18 százalék alapbérfejlesztés összege bérkiegészítésként kerül kifizetésre, hat havi egyenlő részletben. Ez az összeg a felek értelmezése alapján nem minősül mozgóbérnek.

3./ Az alapbéremelést és a 2.b. pont szerinti bérkiegészítést differenciálás nélkül minden dolgozó egységesen megkapja.

4./ 1996. július 23-án a felek tárgyalást kezdenek a megemelt mozgóbér felosztásának elveiről, a megállapodásig az 1995. évi megállapodás van hatályban. A munkáltató egyetértési jogot biztosít a Szakszervezetnek minden egyes munkavállaló mozgóbérének megállapításához. A munkáltató kezdeményezi, hogy azonos teljesítmény mellett az alacsonyabb keresettel rendelkező munkavállaló előnyben részesüljön a mozgóbér meghatározásánál.

5./ A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 1997. évi bértárgyalásokat 1996. novemberében megkezdik és az év végéig megállapodnak, amennyiben az ágazati bérajánlás ismertté válik.

6./ A felek egyetértenek abban, hogy a menedzsment és a munkavállalói érdekképviseletek között az együttműködést javítani kell és kötelezettséget vállalnak arra, hogy közösen meghatározzák a kapcsolattartás formáit és módszereit.

7./ A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság üzleti és pénzügyi tervének kialakításához kikéri a munkavállalói érdekképviseletek véleményét.

8./ A menedzsment kötelezettséget vállal a Kollektív Szerződés maradéktalan betartására, különös tekintettel a szociális kifizetések rendezésére.

9./ A Szakszervezeti Bizottság és a Sztrájkbizottság kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás aláírásával egyidejűleg a sztrájkot beszüntetik. Ugyanakkor a felek tudomásul veszik, hogy a Sztrájkbizottság nem oszlik fel a megállapodás végrehajtásának ideje alatt.

A fenti megállapodás a Kollektív Szerződés 33. pontja szerint kollektív szerződéses megállapodásnak minősül, a felek kötelezik magukat annak maradéktalan betartására.
Szekszárd, 1996. július 20-án, 2 óra 30 perckor

Záradék Tekintettel a megállapodás időpontjára, a felek megegyeznek abban, hogy a megállapodás szövegét az MTI-hez eljuttatják. Munkáltató képviseletében: Váradi Lóránd
Munkavállalók képviseletében: Hajdúné Lovász Edit
MKDSZ közvetítő: dr. Gulyás Kálmán

előző cikk újság tartalomjegyzék következő cikk
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre