HÚSOS 2013. XXXI. évfolyam 4.szám
SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

A HDSZ X. kongresszusának határozatai

1. A HDSZ X. Kongresszusa fontosnak tartja, hogy kormányzati forrásokból és magántőkéből szerkezet-átalakító beruházások történjenek a húságazatban. Álláspontunk szerint a kis-, és közepes vállalkozások támogatása, vágópontok létrehozása mellett a húsipari nagyüzemek műszaki, technológiai fejlesztésének támogatása elengedhetetlen.

Szakszervezetünk támogatja a Pick Szeged Zrt. terveit, amelyek egy új, modern vágóhíd és csontozó-daraboló üzem létrehozását irányozzák elő. Javasoljuk, hogy készüljön humánpolitikai program is, amelyben jelöljék meg, hogy az új üzemben kikre számítanak a Pick Szeged Zrt. munkavállalói közül, akikre nem, azoknak képzést, továbbképzést kell biztosítani. Támogatjuk, kezdeményezzük, hogy a felvételnél előnyben részesüljenek a Pick Szeged Zrt. munkavállalói.

A Húsipari Dolgozók Szakszervezete elvárja, hogy a hazai befektetők kezében lévő húsipari vállalkozások tulajdonosai nagyobb érdeklődést mutassanak a magyar munkavállalók élet- és munkakörülményei iránt.

2. A HDSZ X. Kongresszusa felhatalmazza a szakszervezet elnökségét, hogy kezdeményezze a Parlamentnél, tegyen javaslatot a Munka Törvénykönyve módosítására, hogy a vállalati állományú függetlenített szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelme erősödjön.

3. A rendes tag tagdíja a bruttó bér 1 százaléka. Az 1 százalékos tagdíjra való áttérés határideje az érintett alapszervezeteknél: 2015. december 31.

4. A HDSZ X. Kongresszusa megválasztotta, delegálta a szakszervezet küldötteit az MSZOSZ soron következő, december 6-i konföderációk fúzióját előkészítő kongresszusára: Kapuvári József HDSZ-elnök, Golhovics Gábor HDSZ-alelnök, Harkai Attila Pápai Hús 1913. Kft. alapszervezeti elnök, elnökségi tag, Petrusán Györgyné Gyulahús Kft. alapszervezeti elnök, elnökségi tag.

5. A HDSZ X. Kongresszusa felhatalmazza az MSZOSZ Kongresszus küldötteit az MSZOSZ megszűntetését kimondó határozat megszavazására.

6. A HDSZ X. Kongresszusa felhatalmazza az MSZOSZ Kongresszus küldötteit az összeolvadással létrejövő új szakszervezeti konföderációval kapcsolatos döntések jóváhagyására. A HDSZ Elnökség végleges álláspontja alapján a küldöttek egyénileg, egységesen szavazzanak ennél a napirendnél.

7. A HDSZ X. Kongresszusa támogatja egy új, egységes ipari szakszervezet létrehozását, melyben a konkrét részvételi, szervezeti, működési, anyagi feltételek kidolgozása, megismerése függvényében részt kíván venni.

8. A HDSZ X. Kongresszusa úgy dönt, hogy a kongresszust nem fejezi be, hanem a munkát felfüggeszti és az Elnökség döntése alapján később meghatározandó időpontban folytatja.

Bakonybél, 2013. október 11.
HDSZ Kongresszusa