HÚSOS 2013. XXXI. évfolyam 4.szám
SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Szervezeti élet és tisztújítás

 

A HDSZ X. kongresszusa megválasztotta elnöknek Kapuvári Józsefet, alelnöknek Golhovics Gábort, a gazdasági ellenőrző bizottság elnökének pedig Gedei Józsefnét.

A HDSZ több mint két évtizedes történetében talán ennek a kongresszusnak az előkészítése során  kaptak legtöbb figyelmet a szervezeti szabályozás és a tisztújítás kérdései. Ennek oka lehetett, hogy egyfelől az új Civil törvény erőteljesen érinti a szakszervezetek működését is, másfelől pedig a HDSZ tevékenységében is a korábbinál több konfliktus jelent meg. Nyilvánvalóan nem egészen függetlenül az általános helyzet romlásától, amely helyenként a vezetőkkel, tisztségviselőkkel szembeni kritikában nyilvánult meg. Helyenként konfliktusok adódtak az alapszervezeti választások, a tagdíj megállapítása és a tervezett költségek felhasználása körül. Ugyanakkor fokozott követelményeknek kellett eleget tenni a törvényi előírások maradéktalan betartása miatt, nehogy kétségek merülhessenek fel a kongresszus legitimitásával kapcsolatban. A tanácskozás előtt és alatt is nagyon alapos adminisztrációval - ügyvéd közreműködésével - történt a mandátumok megerősítése, a jelenlét és a szavazási eredmények megállapítása.

 

Pászli Tibor vezetésével alapos munkát végeztek a tanácskozást előkészítő és a lebonyolítást segítő kollégák. Helyszíni szavazás után a kongresszuson 43 fő szavazati joggal, 6 fő tanácskozási joggal, 5 fő pedig vendégként vett részt a munkában. Az említett vezetőkön kívül vendégként jelen volt Svajda József, az MSZOSZ regionális vezetője, Tóth Ferenc, a Húsos alapítvány kurátora,  és Sajgó Barna, volt miskolci szb-titkár.

 

Jogszabályi változások miatt módosításokat kellett végrehajtani a HDSZ szervezeti szabályzatában és választási rendjében is. Miután a jövőben évente össze kell hívni a szakszervezet kongresszusát, elveszítette létjogosultságát a választmány. A kongresszus döntése értelmében a testület szerepét a rendes éves ülések, illetve az elnökség kibővített ülése veszi át. Ezeken a fórumokon történik majd az éves költségvetés, illetve a bértárgyalási irányelvek elfogadása.

 

Visszalépések után a jelölő bizottság elnöknek Kapuvári Józsefet, alelnöknek pedig Golhovics Gábort (Szeged) javasolta, akiket a küldöttek mintegy kétharmados többséggel megszavaztak az adott funkciókra. A gazdasági ellenőrző bizottság elnöke ismét Gedei Józsefné (Budapest) lett, a tagjai pedig Bagi Ferencné (Szolnok) és Petrusán Györgyné (Gyula). A kongresszus társadalmi elnöknek választotta Pászli Tibort (Kapuvár), megerősítette főszerkesztői pozíciójában Horváth Lászlót, illetve az alapszervezetek által az elnökségbe delegált tagokat.

Az elnökség tagjai: Kapuvári József, Golhovics Gábor (Szeged), Bagi Ferencné (Szolnok), Bibók István (Pécs), Harkai Attila (Pápa), Petrusán Györgyné (Gyula), Varga Zsoltné (Kaposvár), állandó meghívottak: Eiszner Györgyné, Gedei Józsefné, Horváth László, Németh Zoltán, Pászli Tibor.

Etikai bizottság tagjai: Szilágyiné Nagy Etelka (Szolnok), Piszerné Dávid Zsuzsanna (Alsómocsolád), Vörösvári Renáta (Pápa).