HÚSOS 2011. XIX. évfolyam 6.szám
BÉR
ÉS
MUNKA

A Húsipari Dolgozók Szakszervezete 2012. évi bértárgyalási irányelvei

A húsos szakszervezet választmánya 2011. november 24-26-án, Szegeden tartott ülésén 2012. évre szóló bértárgyalási irányelveket fogadott el. A HDSZ elnöke az alapszervezetek elnökeivel közösen jegyzett levél kíséretében megküldi az irányelveket a gazdasági társaságok vezetőinek, egyúttal kezdeményezi, hogy a munkáltatók januárban hajtsák végre a Kormány által elvárt béremelést.

A Húsipari Dolgozók Szakszervezetének választmánya - a bizonytalanságot okozó tényezőket figyelembe véve - áttekintette a keresetek 2011. évi bérmegállapodások végrehajtását, a keresetek idei alakulását és az 2012. évben várható gazdasági folyamatokat.

Az idei bérpolitikai irányelvei kialakításakor szakszervezetünk, a Kormány prognózisai és várakozásai alapján, a húsipar növekvő teljesítményével és árbevételével számolt. Mindez azonban az év vége előtt egy hónappal, a rendelkezésre álló információk alapján úgy látszik, hogy messze nem teljesül. A húsipari teljesítmények nem nőnek, hanem csökkennek. A 2011. évi infláció pedig várhatóan 0,4 százalékkal haladja meg a tervezettet, azaz 3,9 százalék lesz.

Két vállalkozás kivételével idén a HDSZ területén mindenütt történt béremelés, ennek ellenére a keresetek reálértéke csökkent. A béremelés, az adórendszer változásaihoz igazodva, nem terjedt ki az ágazat minden munkavállalójára, főleg az adóhatás miatt kedvezőtlenül érintett alacsonyabb bérkategóriákban lévő munkavállalók részesültek béremelésben.

Az adórendszeri változások és az infláció miatt, a béremelések ellenére mindenütt romlott a munkavállalók bérpozíciója. A húsipari fizikai bérek színvonala több tízezer forinttal az országos átlag alatt helyezkedik el.

A 2012. évben több változással kell számolni, ami nehezíti a bértárgyalások tervezését. Az újabb adóváltozások mellett az új Munka Törvénykönyve várható bevezetése is kihat a bérezésre, mivel olyan új szabályok jönnek, amelyek megváltoztatják a túlmunka díjazását, a műszakpótlékokat, stb.

A 2012. évre prognosztizált infláció mértéke a benyújtott állami költségvetésben 3,8 százalék, de a ténylegesen kalkulálható infláció mértéke már a Kormány várakozásai szerint is eléri a 4,1 százalékot. Mértékadó gazdasági elemzők, valamint a KSH szerint a jövő évi átlagos infláció mértéke 4,6 százalék lehet.

A jövő évi bérkövetelés kialakításánál alapvetően a vállalkozás helyzetét célszerű figyelembe venni, követve az inflációs prognózist és az adórendszer változása okozta hatásokat. A társasági béremelés megfogalmazásánál az alapvető célkitűzés, hogy a munkavállalók reálbére ne csökkenjen.

Hasonlóan az 2011-ben megvalósított vállalati bérpolitikához, a különböző keresetű munkavállalói csoportok részére differenciált vállalati bérköveteléseket célszerű megfogalmazni.

A beterjesztett állami költségvetés szerint a Kormány a várhatóan ajánlott legalább 5 százalékos béremelési mértéket 190 ezer forintig kompenzálni fogja az adórendszerben a vállalkozásoknak, hogy a munkavállalók nettó bére ne csökkenjen.

A húsipar helyzetét figyelembe véve, a Kormány által elvárt béremelésen felül a reálbér szinten tartását biztosító béremelési követelést célszerű megfogalmazni.

  1. A reálbér szinten tartását minimálisan a várható inflációt - mintegy 5 százalék - elérő béremelés biztosíthatja.
  2. A konkrét béremelés végrehajtásánál célszerű figyelembe venni, hogy a béremelések következtében a fennálló nettó kereseti arányok megmaradjanak a különböző kereseti kategóriák között.
  3. A normamódosítás jelenlegi gyakorlata befolyással bír a munkavállalói jövedelmekre. A normakövetelmények folyamatos növelése miatt létrejött termelékenység-növekedés - ahol még nem történt meg - felét bérpolitikai elvként be kell építeni a kollektív szerződésekbe.
  4. A termelékenység növekedéséből származó többletet meg kell osztani az érintett munkavállalókkal. A teljesítménybéres területeken elért termelékenység-növekedésből mindenképpen részesedjenek az adott területen dolgozók.
  5. A bértárgyalásokon a béremelést és a dolgozói térítéssel igénybe vett szociális-, jóléti támogatási kérdéseket csomagban kell tárgyalni.
  6. A bérmegállapodások az eddigi gyakorlatnak megfelelően az alkalmazott bérezési rendszertől függően a havidíjak, órabérek, teljesítménybérek díjtételeinek százalékban és forintban kifejezett emelését tartalmazzák.

Célszerű a tárgyalások mielőbbi megkezdése akkor is, ha a konkrét béremelések időpontja 2012. január elseje utáni dátumra esik. A béremelésről történő megállapodás önmagában is pozitív, ösztönző hatással bír akkor is, ha a konkrét béremelésre később kerül sor.

A HDSZ választmánya felhatalmazza az elnökséget, hogy a reálbér szinten tartásához szükséges béremelési javaslatot megfelelő időben kezdeményezze a munkáltatóknál.

Az Elnökség javasolja a bértárgyalások segítésére a HDSZ országos vezető testületeinek bevonását a helyi béralkuba.

Szeged, 2011. november 25.