HÚSOS 2011. XIX. évfolyam 2.szám
IPARÁGI
TÜKÖR

Közelkép a hazai sertéshús-piacról

A sertéshús, illetve a sertéshúsból készült termékek legnagyobb versenytársa a baromfihús, illetve a baromfihúsból készített termékek. Korábban ez a verseny főleg a nyers húsok területére terjedt ki, de az utóbbi 6-8 évben a húskészítmények esetében is jelentőssé vált. Olyannyira, hogy bizonyos termékek (párizsi, virsli) esetében már a baromfihúsos termékek vannak fölényben.

A hazai sertésfeldolgozás az elmúlt évek során jelentős átalakuláson ment keresztül, de a folyamat még nem fejeződött be. A húsipari vállalkozások között megtalálhatók a teljes termelési vertikummal (vágás, darabolás, húskészítménygyártás) rendelkező, és csak egyes munkafázisokat felvállaló (csak vágás-darabolás, csak készítménygyártás) vállalkozások. A piaci szereplők között emellett egyaránt vannak országos és regionális területen működő cégek. A magyarországi sertéshús-piac közelebbről az alábbi képet mutatja.

1. Piaci részesedések a vágósertés és a friss sertéshús piacán

A sertés vágási hús, illetve a marha vágási hús előállítása eltérő technológiát, „gyártósorokat” feltételez. Ugyanez igaz a friss, darabolt sertéshús és friss darabolt marhahús előállítására is. Tekintettel arra, hogy az egyes üzemek nem, vagy csak aránytalanul nagy befektetések árán alakíthatók át egy másik állatfajta feldolgozására, a kínálati helyettesíthetőség a sertés és marha vágási húsok, illetve friss húsok tekintetében erősen limitált.

A vágási kapacitás, illetve sertéshús termelés és értékesítés szempontjából a legjelentősebb piaci szereplők a csak vágási és darabolási tevékenységet végző Hungary-Meat Kft.; a termékszerkezete alapján a teljes húsipari struktúrát átölelő Pick Szeged Zrt.; a jelentős nyershús piaci beszállítónak tekinthető Kometa 99 Zrt.; a Debreceni Csoport részét képező Debreceni Hús Zrt., valamint a vágási és darabolási tevékenység és a bérgyártatás mellett a húskészítmények forgalmazásának piacán is jelenlévő Kapuvári Hús Zrt.

A fenti vállalatok közül a vágósertés piacán a Hungary-Meat Kft. és a Pick Szeged Zrt. a piacvezető 10-20 % közötti piaci részesedéssel, őket követi a Kometa 99 Zrt., a Kapuvári Hús Zrt. közel azonos, 10 % alatti piaci részesedéssel.

A friss sertéshús magyarországi piacán szintén a Hungary-Meat Kft. a piacvezető 10 % feletti piaci részesedésével, ugyanakkor azt sorrendben a Pick Szeged Zrt., a Kometa 99 Zrt., a Debreceni Csoport, valamint a Pápai Hús 1913 Kft. követi, jellemzően 10 % alatti piaci részesedésekkel.

2. A sertéshúsból készült húskészítmények piaca

A friss sertéshús, illetve a húskészítmények forgalma, kereskedelmi kapcsolata egyre inkább elválik egymástól. Korábban jellemző volt, hogy ha egy feldolgozó a nyers termékekből jelentős beszállítói pozíciókat tudott kiépíteni, akkor az a feldolgozó a készítmények esetében is jelentős súlyt kapott az adott kereskedelmi egység esetében. Mára azonban a specializálódás, a kereskedelmi szereplők üzletpolitikája ezt a természetes árukapcsolódást jelentős mértékben visszaszorította.

Ami a piaci részesedések alakulását illeti, a legnagyobb piaci szereplőnek a Pick Szeged Zrt. tekinthető 20-30 % körüli piaci részesedéssel, őt követi a Debreceni Csoport 10-20 %-al. A két vállalatcsoport mellett a sorrendben következő nagyobb hazai szereplők, a Kometa 99 Zrt. és a Pápai Hús 1913 Kft. piaci részesedése már jellemzően csak 10 % alatti szinten van.

Ha a feldolgozott sertéshúsból készült húskészítmények piacán belül vizsgáljuk a piaci részesedéseket, akkor a következők állapíthatók meg:

2.1. Sertéshús alapanyagból készült vörösáruk

Ami a teljes -a kiskereskedelmi saját márkákat (PLB) és gyártói márkákat egyaránt magában foglaló - magyarországi vörösáruk piacát illeti, a Sága Foods Zrt. a piacvezető, árbevétel alapján 20-30 %-os piaci részesedéssel. Ezen a piacon második helyen a Pick Szeged Zrt. és a Debreceni Csoport áll árbevétel alapján 10-20 % közötti piaci részesedéssel.

A piac többi szereplőjének, a Zimbo Perbál Húsipari Kft.-nek, a Merian Foods Kft.-nek, a Kometa 99 Zrt.-nek, a Hungerit Zrt.-nek, az EF-EF Kft.-nek, a Gallicoop Zrt.-nek, a Pápai Hús 1913 Kft.-nek 5 %; míg a Her-Csi-Hús Kft.-nek és a Kárpáthús Zrt.-nek 1 % alatt van az árbevétel alapján számított piaci részesedése ebben a piacszegmensben.

2.2. Kolbászok piacszegmense

A kiskereskedelmi eladások terén a kolbász-szegmensben a Pick Szeged Zrt. a piacvezető árbevétel alapján számított 10-20 %-os részesedéssel, a második legnagyobb részesedésű a Debreceni Csoport pár százalékponttal lemaradva, őket követi a Gyulai Húskombinát Zrt. még 10 % feletti piaci részesedéssel. Ez a három társaság régóta stabilan jelen van a kolbász piacán, mellettük még a Kárpáthús Zrt. van jelen 1 % alatti piaci részesedésével.

2.3. Szalámik piacszegmense

A szalámi piacán egyértelműen a Pick Szeged Zrt. a piacvezető, amelynek árbevétel alapján számított piaci részesedése (figyelembe véve a Herz és a Délhús részesedését is) 40-50 % körül alakul. A Pick Szeged Zrt.-től lényeges mértékben lemaradva, 10-20 % közötti részesedéssel következik a Debreceni Csoport, az őket követő vállalatok közül egyedül a feltörekvő versenytársnak tekinthető Kometa 99 Zrt. rendelkezik még 5 % feletti piaci részesedéssel, míg a Zimbo Perbál Húsipari Kft., a Gyulai Húskombinát Zrt., valamint az Alföldi-Hús Zrt. jellemzően 5 % alatti piaci részesedésekkel rendelkeznek.

2.4. A füstölt, főtt sertéshúsok piacszegmense

A füstölt, főtt húsok piacán egyértelmű piacvezető a Pick Szeged Zrt. (főként a vállalatcsoportban lévő Délhús révén), amelynek árbevétel alapján számított piaci részesedése 10-20 % körül alakul. Őt követi a Debreceni Csoport hasonló piaci részesedéssel, majd a Kometa 99 Zrt. 5 % feletti, valamint a Gyulai Húskombinát Zrt., a Zimbo Perbál Húsipari Kft., a Sága Foods Zrt. 5 % alatti árbevétel alapján számított piaci részesedéssel.

3. Összegzés

A sertéshúsból készült húskészítmények piacának lényeges jellemzője, hogy igen nagyszámú versenytárs van jelen az egyes piacokon, ahol éles verseny folyik a versenytársak között. Emellett minden egyes piacszegmensben jelentős a PLB szerepe a teljes piachoz viszonyítva, az mind mennyiségi, mind árbevételi alapon 20, de inkább 25 % felett van minden piacszegmensben.

Emellett az is megállapítható, hogy az egyes fenti húskészítmények piacán, és annak szegmenseiben is igen magas összesített piaci részesedésük van azon vállalkozásoknak, amelyek piaci részesedése nem éri el az 1 %-ot. Szegmensenként változó, hogy mennyi 1 % körüli, illetve az alatti piaci részesedéssel rendelkező vállalkozás van a piacon. Hozzávetőleg 60-80 vállalkozás is tartozhat bizonyos piacszegmensekben ebbe a kategóriába.

Dr. Sükösd Péter
a Gazdasági Versenyhivatal Termelő és Szolgáltató Ágazatok Irodájának vizsgáló főtanácsosa.
A cikkben foglalt állítások ugyanakkor nem tekinthetők a GVH hivatalos álláspontjának.