2000. VIII.évfolyam 1.szám

KITEKINTÉS

Mi a véleménye?

Kedves Olvasó!

Régebbi gyakorlatunkhoz visszatérve, megkérdezzük Önt, hogy mi a véleménye a szakszervezetről, az érdekvédelem hatékonyságáról, a szolidaritásról és más hasonló kérdésekről. Szűkebb környezetében bizonyára sokszor elmondta már véleményét ezekről a dolgokról, most itt az alkalom, hogy velünk is megossza nézeteit.

Hogy összegezni tudjuk a válaszokat, összeállítottuk az alábbi kérdőívet, amelynek a kitöltésével részt vehet a közös játékunkban. A válaszadók körében ugyanis - mint régebben, úgy most is - értékes ajándéktárgyakat sorsolunk ki. Csak arra kérjük, hogy nevét vagy egy jól azonosítható jeligét írjon be a kérdőív „Beküldő" rovatába. Tehát: mi a véleménye? Játsszon velünk!

1.) Véleménye szerint a szakszervezetek feleslegesek vagy szükségesek a modern piacgazdaságban? (Válaszát jelölje aláhuzással!)

a) feleslegesesek b) szükségesek

c) csak részben, mivel..........................................................................................

2) Szükségesnek tartja Ön, hogy a munkahelyén legyen kollektív szerződés, illetve bérmegállapodás?

a) igen b) nem

Kérjük, indokolja a válaszát: .............................................................................

........................................................................................................................ ...

3) Mennyire tartja fontosnak a következő szakszervezeti feladatokat?

(A kockában jelölje 1-től 5-ig!)

a) Magasabb bér követelése “

b) Több szociális juttatás elérése “

c) Munkahely megvédése “

d) Vállalati kollektíva összetartása “

e) Beleszólás a vezetői döntésekbe “

f) Szakmai kapcsolatok ápolása “

4) Véleménye szerint mi a munkahelyi szakszervezet három legfontosabb feladata?

a) ...............................................................

b) ...............................................................

c) ...............................................................

5) Véleménye szerint mi az ágazati szakszervezet (HDSZ) három legfontosabb feladata?

a) ................................................................

b) ................................................................

c) ................................................................

6) Soroljon fel néhány ügyet, amelyben tudomása szerint eredményesen jártak el munkahelyének szakszervezeti tisztségviselői!

........................................................................................................................ .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ......

7) Ha a szakszervezet felvállalja, hogy nyomást gyakorol az Ön számára is fontos cél elérésében, részt venne az alábbi megmozdulásokon? (Jelölje x-el!)

igen nem

a) Aláírásgyűjtés “ “

b) Demonstráció “ “

c) Sztrájk “ “

8) Jelölje meg x-el azokat a megállapításokat, amelyekkel egyetért!

a) A húsipari szakszervezet (HDSZ) sikeres. “

b) A magyar szakszervezetek eredménytelenek. “

c) A szakszervezeteknek rangjuk van. “

d) Az érdekvédelemhez bátorság kell. “

e) A munkáltató mindig erősebb. “

f) A munkavállalóknak kevés a joguk. “

g) Kevés tagdíjért alacsony a szolgáltatás. “

h) A szakszervezetre számítani lehet. “

i) Beszűkülnek a szakszervezetek lehetőségei. “

k) Sztrájkolni fölösleges. “

l) A tagságtól függ a szakszervezet ereje. “

m) Minden országos szinten dől el. “

9) Egyébként pedig az a véleményem, hogy .................................................... ....

........................................................................................................................ .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ......

10) Végül: tagja Ön a szakszervezetnek?

a) igen b) nem

Köszönjük, hogy válaszolt a kérdéseinkre. A kérdőívet a jelölés szerint vágja ki ollóval vagy fénymásolatban küldje be a szerkesztőség címére.

Címünk: Húsos Szerkesztősége

1068 Budapest

Városliget fasor 44.

Beküldő címe, vagy azonosító jeligéje:

........................................................................................................................ .............................................................................................................................. ......

(A nyertesek nevét, illetve jeligéjét a következő lapszámban közöljük.)


előző cikk újság tartalomjegyzék  
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre