HÚSOS 2013. XXXI. évfolyam 4.szám
SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Pénzügyi ellenőri jelentés

Gedei Józsefné, a HDSZ pénzügyi ellenőrző bizottságának (PEB) elnöke kongresszusi beszámolójában megállapította:

Az előző kongresszus óta sajnálatos módon tovább csökkent a húsiparban dolgozók létszáma, aminek elkerülhetetlen következménye lett a szakszervezeti taglétszám csökkenése, ami a költségvetésben tervezett tagdíjbevétel elmaradását eredményezte. A HDSZ taglétszám a 2009. decemberihez képest, több mint 21 %-kal csökkent. Emiatt minden évben a költségvetési előirányzat elmaradását pótolni kellett a befektetett pénzeszközből, hogy a szakszervezeti munka színvonalát biztosítani lehessen.

A segélyalapra történő befizetés összege hosszú idő óta változatlan (20,-Ft/fő/hó). A segélyezésre fordított összegek kizárólag a Segélyezési Szabályzatban megfogalmazott feltételek alapján kerültek kifizetésre a segélyezési bizottság jóváhagyásával. A csökkenő taglétszám mellett 2012. májusától a temetési segély összegét 100.000 forintra emeltük.

A PEB a beszámolási időszakban a HDSZ központi gazdálkodását is vizsgálta. A központi nyilvántartási, elszámolási rendszer naprakészségét folyamatos könyvelés biztosítja, melyet megbízás alapján könyvelő végez. Az APEH felé mind a bevallások teljesítése, mind a kötelezettségek befizetése minden esetben határidőre történt. A HDSZ központi kezelésében lévő pénzeszközök mozgása bizonylatokkal alátámasztott, megalapozott.

Az alapszervezetek fizetési kötelezettségeiről vezetett nyilvántartások folyamatosak, naprakészek, vezetésük a mindenkori aktuális helyzetet tükrözi, ami biztosítja az alapszervezetekkel való egyeztetés lehetőségét is. A PEB úgy ítéli meg, hogy a beszámolási időszakban a HDSZ vezetősége a szervezet pénzügyi alapjait körültekintéssel és felelősséggel kezelte, biztosítva a közös döntések érvényesülését.

Az elmúlt kongresszus óta továbbra sem sikerült előre lépni abban, hogy a tagdíj mértéke minden alapszervezetnél egységesen a bruttó bér l %-a legyen. Sajnálattal tapasztalta a PEB, hogy a Húsipari Szociális Egészségügyi és Képzési Alapítvány számlájára évről-évre kevesebb pénz érkezik. Az 2011. évben ez az összeg alig haladta meg az 50 ezer Ft-ot.