HÚSOS 2012. XXX. évfolyam 2.szám
SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Érdekvédelemnek lenni kell!

Napirenden a költségvetés és a bérkompenzáció

A HDSZ kibővített elnöksége március végi ülésén megtárgyalta a szakszervezet 2011. évi költségvetéséről szóló beszámolót, valamint az idei éves költségvetés tervezetét, és elfogadásra ajánlotta a választmánynak. A testület meghallgatta az alapszervezeti vezetők beszámolóit az idei bértárgyalásokról, a bérkompenzáció végrehajtásáról.

Biztosított az érdekvédelem működése

HDSZ zászlóval a parlament előtt

A 2011. évi költségvetés végrehajtása során a szakszervezetnek nagy kihívást jelentett, hogy a húságazat leépülése tovább folytatódott, a Debreceni Csoportnál a gyárbezárások, máshol a kiszervezések miatt csökkent a szakszervezeti tagok száma.

Kapuvári József megerősítette: lényegében minden cég nehéz helyzetben van, romlanak a bérezés és a foglalkoztatás feltételei, munkahelyek szűnnek meg, fogyatkozik a régi törzsgárda. Ebben a helyzetben az érdekvédelem számára komoly küzdelmet jelent a tagság megtartása is, mivel egyes területeken nagy fluktuáció is nehezíti a tagszervezést. A tapasztalatok szerint sok fiatal csak ugródeszkának tekinti a húsipart, mivel az alacsony bérek miatt nincs kellő vonzereje a szakmának. Az idősebb generáció nyugdíjba vonulásával komoly kihívás elé néz az ágazat, ebben a helyzetben az érdekvédelemnek szerepe lehet a fiatalok megtartásában. Ezért is a szakszervezeti struktúrát minden nehézség ellenére fent kell tartani, amit csak folyamatos, hatékony tagtoborzással lehet elérni.

A hozzászólók elmondták: a munkavállalók többsége azért fizet tagdíjat, hogy cserébe valami kézzelfogható juttatást kapjon. Az attraktív szakszervezeti szolgáltatások, segélyek, támogatások vonzóak, az emberek egy része kevésbé értékeli a bértárgyalások, kollektív szerződések révén elért eredményeket. Megállapították ugyanakkor, hogy a munkáltatók többsége kollektív tárgyalásokat, megállapodásokat akar a bérekről, és elismeri a szakszervezet szerepét a munkabéke megőrzésében, a munkaügyi kapcsolatok alakításában.

A 2012. évi költségvetés tervezetéről az elnök hangsúlyozta: annak a belátásával készült, hogy a taglétszám miatt csökkenő tagdíjakból nem lehet az érdekvédelmi feladatokat finanszírozni, hozzá kell nyúlni a szervezet tartalékaihoz. Tekintettel a húságazat és az érdekvédelem válságos helyzetére, az elnökség elfogadta, hogy belső forrásokból biztosítani kell a szakszervezet működési színvonalát. – Nagy harc előtt állunk, a fennmaradáshoz tagokat kell szervezni, de addig is fent kell tartani a szervezetet - hangzott el a vita során. Meg kell győzni az embereket, hogy szükség van a szakszervezetre! Az új Munka törvénykönyv kevesebb jogot biztosít az érdekvédelemnek, a munkás csak arra számíthat, amit kiharcol magának. Kemény kapitalizmus jön!

A hozzászólások megerősítették, hogy a munkavállalók érzékelik a kedvezőtlen változásokat, több helyen csoportos belépések is történtek. Nem kell szégyenkezni a HDSZ-ben azért, hogy a nehéz időkben hozzá kell nyúlni a tartalékokhoz. Különösen akkor, ha az érdekvédelem szervezeti erejének, eszközeinek megőrzése a tét. Az elnökség a választmánynak elfogadásra ajánlotta az idei költségvetést.

Félig sikerült a bérkompenzáció

Petrusán Györgyné (Gyula) beszámolt róla, hogy náluk megtörtént a bérkompenzáció, ami összefügg azzal, hogy a cég pályázni szeretne állami támogatásra. A kompenzáción kívül azonban nincs szó bérrendezésről. (Bővebben lásd külön írásunkat.)

Bagi Ferencné (Szolnok) úgy ítélte meg, hogy náluk nem történt előrelépés, bérkompenzációra nem lehet számítani, mvel a cégnél csökkentették a létszámot. Érvényes a kollektív szerződés. Húsvétra sonkát kaptak a dolgozók. Sokan elkeseredve beszélnek arról, hogy gyengén sikerült az év eleji indulás, az emberek „ötvenezreket vittek haza”, keveset kerestek. Gondok jelentkeztek a túlórák kiszámításánál is. Csökkenteni akarják az adminisztratív állományt. Napirenden van a szociális megállapodás megújítása. A dohányzást teljesen betiltották.

Vida Kálmán (Kaposvár) arról tájékoztatta az elnökséget, hogy náluk január elsejétől megtörtént a bérkompenzáció, márciusban megjelent az elszámolásokban. Az év indítása a Kométánál is gyengébben sikerült ezért a cégvezetés júniusban kívánja folytatni a bértárgyalást. Jelenleg sok a munka Kaposváron, növelték a vágásszámot, embereket is vettek fel a megnövekedett feladatokhoz.

Kijelölt helyeken, pihenő időben lehet dohányozni, ügyelnek a higiéniai szempontokra is. A kollektív szerződés módosítása nincs napirenden.

Harkai Attila (Pápa) elmondta, hogy náluk megtrötént a kompenzáció, az emberek netto bére megegyezik a korábbival, a számítások stimmelnek. További béremelés nincs napirenden. Elégedettségről nem lehet beszélni, mert mindenki saját bőrén érzi az inflációt, ami csökkenti a bérek reálértékét.

Munkásgyülésen a cégvezetés bejelentette, hogy mindenhol tilos a dohányzás. Feszültséget keltett, hogy ennek tudomásul vételéről nyilatkozat aláírását kérték a munkavállalóktól. (Ügyvédi álláspont szerint aláírni nem kötelező, de a kárfelelősség attól még megállapítható - szerk. megj.)

A cégvezetés felmondta a kollektív szerződést, de kifejezte, hogy újat akar kötni. Sokan felháborodtak, hogy előzetesen az hangzott el munkásgyűlésen, hogy nem mondják fel a ksz-t, majd mégis felmondták. A „kettős beszédnek” a munkahelyen sincs magas ázsiója.

Golhovics Gábor (Szeged) tájékoztatása szerint a bérkompenzációval kapcsolatban nem történt lépés a cégcsoportnál. A Pick igazgatóságának elnöke az egyik napilapban azt nyilatkozta, hogy teljesítik a kormány bérelvárását, a bérkompenzációban sem vesznek részt. Közben létszámleépítést jelentettek be adminisztratív területen, ami kizáró ok lehet. A béren kívüli juttatások tekintetében az eddigieket átvállalta a társaság.

A vezérigazgató bértárgyalás keretében tájékoztatást ígért arról, hogy milyen átalakítást terveznek a bérrendszerben az év során, ami alapvetően befolyásolhatja a bérmegállapodást. Egyébként az adórendszerbeli változások egyes foglalkoztatási csoportokban 4-5 ezer forint, másoknál 8-12 ezer forint csökkenést okoznak a keresetekben. Az emberek elsősorban a kormányt hibáztatják a helyzetük romlása miatt.

Elindították az üdülési szezon szervezését, a nehézségek ellenére van igény a beutalókra.

Dohányozni az udvaron kijelölt helyen lehet.

A kollektív szerződést július 1-ig átdolgozni kényszerül a cégvezetés, de nem mondják fel.

Tóth Ferenc (Pécs) kiemelte: a Picknél két alapszervezet működik, Szegeden és Pécsett, ezt a körülményt bele kell foglalni a a kollektív szerződésbe is. Pécsett elsősorban a cégvezetést és nem a kormányt hibáztatják, amiért három éve gyakorlatilag nem történt béremelés. Úgy látják, az új vezetésnek mindenképpen eredményeket kell elérni, különben elkerülhetetlenek lesznek leépítések.

Pászli Tibor (Kapuvár) megerősítette: náluk január 1-vel a bérkompenzáció megtörtént, de csak negyedéves ciklusban adják, mert nem bíznak a kormányban. További béremelésről egyelőre nem tárgyalnak, mert az 5 százalék kimerítette a lehetőségeket. Fejlesztési pénzekre pályáznak. A dohányzás év elejétől megszűnt, az udvaron sem lehet. A kollektív szerződés tekintetében várják az új munka törvénykönyvét. Az emberek is kezdik felismerni, hogy szükség van helyi megállapodásra, különben a munkáltató nem biztosít semmi pluszt.

Németh Zoltán (Szegedi Paprika) pozitívan értékelte, hogy náluk a bérkompenzálás megtörtént 12 százalékkal, így a nettó bérek valamelyest emelkedtek, de várják, hogy további emeléssel a reálbérük is javuljon. Konkrét tárgyalási időpont azonban erről nincs. A kollektív szerződést lényegében változatlan formában újrakötötték. A dolgozók 5 ezer forintot kaptak húsvétra. A cégnél tavaly a termelés volumene nem csökkent, de az eredmény igen. Munkájuk jelenleg van, három műszakban dolgoznak. Dohányozni a szabadban lehet, váltóköpenyben lehet kimenni.

Az elnökség úgy értékelte, hogy a HDSZ működési területén csak a munkavállalók mintegy felét érintően tettek eleget a cégek a kormány bérelvárásának. A nettó bérek, illetve a reálkeresetek csökkenése nyomán feszültségek keletkeztek a húsüzemekben. További bizonytalanságot keltenek az új Munka törvénykönyvének életbe lépésével várható kedvezőtlen változások, illetve a kollektív szerződések felmondás, átalakítása körüli viták.

Új elnök Pécsett

Bibók István

Napirend előtt Tóth Ferenc, a Pick pécsi húsüzemében működő alapszervezet elnöke bejelentette, hogy nyugdíjba vonul, helyette az alapszervezet Bibók István kollégát, eddigi helyettesét választotta meg vezetőnek, aki az elmúlt hónapokban felkészült az alapszervezet irányítására. Az új elnök, aki május elsején foglalja el a posztját, 44 éves, lakatos gépszerelő, hét éve a dolgozik a cégnél, korábban bizalmi és főbizalmi volt, tapasztalt érdekvédő.