HÚSOS 2011. XIX. évfolyam 2.szám
SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Választmányi ülés

Költségvetés, béralku, tagtoborzás

A Húsipari Dolgozók Szakszervezetének választmánya március végén Gyulán tartott ülésén elfogadta a szakszervezet 2010. évi költségvetésének teljesítéséről készített beszámolót, valamint az idei évre szóló költségvetést. Az alapszervezetek képviselői beszámoltak a bértárgyalások állásáról, egyeztették az április 9-i országos demonstrációval összefüggő feladatokat, és határoztak egy tagtoborzó tanfolyam megszervezéséről. Az ülés részvevői meghallgatták Ruck János vezérigazgató előadását a Gyulai Húskombinát helyzetéről, virágot helyeztek el volt kollégánk, Bezdán János sírjánál.

A testület tagjainak egy csoportja

A HDSZ tavalyi költségvetése biztosította az érdekvédelem személyi, anyagi és dologi feltételeit, a gazdálkodás tervszerűen alakult, a bevételek fedezték a kiadásokat - állapította meg Kapuvári József elnök. Az ágazat zsugorodása, az elbocsátások és nyugdíjazások miatt a szakszervezet taglétszáma ugyan valamelyest csökkent, de fegyelmezettebb lett a tagdíjak befizetése. Miután a HDSZ bevételeinek döntő része tagdíjakból származik - a Munkaerőpiaci Alapból származó támogatás 5,3 százalékot tett ki - az érdekvédelem anyagi bázisát és lehetőségeit továbbra is a taglétszám alakulása határozza meg. Jelenleg országosan a munkavállalók mintegy 12 százaléka tagja valamelyik szakszervezetnek, a HDSZ szervezettsége a működési területén megközelíti az 50 százalékot, a rövid ideig foglalkoztatott, alkalmi munkások nélkül, a törzsgárdát tekintve pedig jócskán meghaladja azt. Ugyanakkor a húsiparban sem ismeretlen a „potyautas” jelenség, egyes területeken a kollégák csak élvezni akarják a szakszervezet által kiharcolt előnyöket, de forintjaikkal nem járulnak hozzá az érdekvédelemhez.

Golhovics Gábor alelnök a 2011. évi költségvetésről szólva kiemelte a taglétszám jelentőségét, illetve az országos és európai szövetségben a tagdíjfizetési kötelezettséget. Az érdekvédelemmel összefüggő kiadások szinten maradnak, visszalépni nem kell, de fejlesztések sem szerepelnek a tervben. A tagdíjak felhasználásában az alapszervezetek és a központ közötti arány kisebb mértékben (havi 30 forinttal) elmozdul az utóbbi javára. Erről kisebb vita alakult ki az ülésen résztvevők között, de az előzetes egyeztetések alapján nagy többséggel a testület elfogadta. Vida Kálmán (Kaposvár) megerősítette: túlélésre tervezünk, de ha javul a helyzet, fejlesztésre is juthat. Elmondta: egyre többen ismerik fel, ha nincs szakszervezet, nincs ki vigyázza a törvények betartását, semmi sem szab határt a munkáltatói törekvéseknek. Harkai Attila (Pápa) elengedhetetlennek nevezte a fiatalok bekapcsolódását az érdekvédelembe. Seprényi Lajosné (Debrecen) a fiatal nők megtartásának a nehézségére hívta fel a figyelmet és elmondta, hogy a Signál biztosító szolgáltatásai vonzerőt jelentenek náluk. Nagy János (Gyula) azt tapasztalja, hogy jó képességű fiatal kollégák a szakmai fogások elsajátítása után külföldön vállalnak munkát. Pászli Tibor (Kapuvár) távollétében elfogadásra ajánlotta az idei évre szóló költségvetést, amit a testület nagy többséggel elfogadott.

A szakszervezet szervezettsége a költségvetési napirenddel összefüggésben is többször felmerült a hozzászólásokban, de a választmány külön is foglalkozott a kérdéssel. A testület támogatta, hogy a HDSZ 20 fő részvételével tagtoborzó tanfolyam indítson, ahol a résztvevők szakértők bevonásával elsajátíthatják az európai szakszervezetekben alkalmazott korszerű tagszervezési módszereket.

Az alapszervezetek képviselői beszámoltak a 20011. április 9-én, az európai szakszervezetek részvételével Budapesten szervezett demonstráció előkészületeiről. Megállapították, hogy az esemény iránt növekszik az érdeklődés, az előzetes jelzések alapján a húságazat a súlyánál nagyobb arányban képviselteti magát a rendezvényen.

Az eredményes, jó hangulatú tanácskozáson, a házigazdák termékbemutatót tartottak a Gyulai Húskombinát termékeiből, a választmány tagjai közös városnézésen ismerkedtek a szezonra készülő békési fürdőváros nevezetességeivel.

(A 2011. évi bértárgyalásokról szóló napirendről lásd A bérharc második félideje című írásunkat.)