HÚSOS 2010. XVIII. évfolyam 6.szám
BÉR
ÉS
MUNKA

A Húsipari Dolgozók Szakszervezetének 2011. évi bérpolitikai irányelvei

A HDSZ választmánya pécsi ülésén áttekintette a keresetek 2010. évi várható növekedését, a jövő évi adó- és járulékváltozásokat, a várható gazdasági folyamatokat és meghatározta a 2011. évi bérpolitikai irányelveit.

A HDSZ tartozó vállalkozásoknál az év első harmadában szinte mindenhol megtörtént a 2010. évi bérmegállapodás, de a számítottnál magasabb infláció miatt reálbér növekedéssel várhatóan nem számolhatunk. (2010. évben szakszervezetünk 4,1 százalékos inflációval számolt.) A helyzethez tartozik, hogy a munkával való ellátottság is nagyon változóan alakult, több vállalatnál a belföldi értékesítés csökkent, így a gazdasági teljesítmény alakulása sem tudta jelentősen javítani a bérpozíciót. A kormányzati prognózis szerint 2011-ben várhatóan 3,0 százalék lesz a bruttó hazai termék (GDP) növekedése. Ez önmagában javíthatja a húsipar pozícióját, amennyiben a belföldi kereslet növekszik. A 2011. évi várható infláció mértéke 3,5 százalék lesz a kormány szerint.

Az adórendszer változása miatt a bérek nettó értéke differenciáltan alakul:

  1. A bruttó 125 ezer forintig tartó jövedelmeknél - figyelembe véve a várható inflációt - csak egy jelentősebb, legalább 5,5-6 %-os béremelésnél érhető el nettó bérnövekedés.
  2. A bruttó 125-180 ezer forintig tartó jövedelmeknél már 5 %-os béremelkedés szerény nettó bérnövekedést jelenthet.
  3. A bruttó 180-250 ezer forint közötti jövedelmeknél legalább 7,5 %-os béremeléssel érhető el olyan mértékű nettó bérnövekedés, mint az előbbi két kategóriában a kisebb mértékkel.

A nettó keresetek növekedéséhez - az infláció miatt - azonban a fentieket meghaladó mértékű bruttó béremelés szükséges. Változik a béren kívüli juttatások adózása, valamelyest csökken az adóteher. A juttatásoknak a nettó megtakarítás mértékével történő növelése szerényen javíthatja a jövedelmi helyzetet. A kormány prognózisára alapozva várhatóan nőni fog a húsipar teljesítménye, árbevétele. Az elérhető termelői, átadási árak növekedése nehezen prognosztizálható.

A jövő évi bérkövetelés kialakításához a vállalkozás helyzetét, az inflációs prognózist és az adóváltozásokat célszerű alapul venni.

A 2010. évben megvalósított vállalati bérpolitika, valamint a 2011-ben bekövetkező változások miatt még az előző évhez képest is differenciáltabban indokolt megfogalmazni a konkrét vállalati bérköveteléseket. A normamódosítás jelenlegi gyakorlata befolyással bír a munkavállalói jövedelmekre. A normakövetelmények folyamatos növelése miatt létrejött termelékenység növekedés - ahol még nem történt meg - felét bérpolitikai elvként be kell építeni a kollektív szerződésekbe.

A húsipar bérszínvonala akár az élelmiszeriparhoz viszonyítva, akár a nemzetgazdasági átlaghoz, továbbra is jelentős elmaradásban van, a feldolgozóiparon belül az utolsó előtti.

A 2011. évi adóváltozások következtében a HDSZ tagságát alkotó vállalkozásoknál egy szerény reálkereset növekedést biztosító béremelési követelést célszerű megfogalmazni.

Szerény reálkereset növekedést mintegy 8,5 % bruttó béremelés biztosíthat a várható inflációt is figyelembe véve.

  1. A konkrét béremelés végrehajtásánál célszerű elvként figyelembe venni, hogy a béremelések következtében a fennálló nettó kereseti arányok megmaradjanak a különböző kereseti kategóriák között.
  2. A követelések között indokolt megfogalmazni, hogy az adóváltozások következtében jelentkező költségmegtakarítás - az adót is figyelembe véve - növelje a béren kívüli juttatások nettó értékét.
  3. A bérkövetelési javaslatot legalább 3,5 %-os inflációra alapozva célszerű megfogalmazni.
  4. A termelékenység növekedéséből származó többletet meg kell osztani az érintett munkavállalókkal is. A teljesítménybéres területeken elért termelékenységnövekedésből mindenképpen részesedjenek az adott területen dolgozók.
  5. A bértárgyalásokon a béremelést és a dolgozói térítéssel igénybe vett szociális-, jóléti támogatási kérdéseket csomagban kell tárgyalni.
  6. A bérmegállapodások az eddigi gyakorlatnak megfelelően az alkalmazott bérezési rendszertől függően a havidíjak, órabérek, teljesítménybérek díjtételeinek százalékban és forintban kifejezett emelését tartalmazzák.

Célszerű a tárgyalások mielőbbi megkezdése akkor is, ha a konkrét béremelések időpontja 2011. január elseje utáni dátumra esik. A béremelésről történő megállapodás önmagában is pozitív, ösztönző hatással bír akkor is, ha a konkrét béremelésre később kerül sor.

A HDSZ Elnöksége a bértárgyalási, béremelési javaslatot írásban legkésőbb 2010. december 20-ig megküldi a Gazdasági Társaságok vezetőinek. A választmány javasolja a bértárgyalások segítésére a HDSZ országos vezető testületeinek bevonását a béralkuba.

Pécs, 2010. november 22.