HÚSOS 2009. XVII. évfolyam 5.szám
SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Dinamikusabb szervezet, aktív bérpolitika

Ebben az összetételben a kongresszus előtti utolsó ülését tartotta szeptember elején, a Siófok-Sóstói üdülőben a HDSZ választmánya. Az alapszabály és a sztrájkszabályzat kongresszusi módosításának tervezete, valamint a jövő évi bérpolitikai irányelvek voltak napirenden.

Ülésezik a testület

A nyárias meleg ellenére alig lehetett turistát látni a Balaton körül, a húsos érdekvédők sem pihenni utaztak a tóhoz. Jó helyszínnek bizonyult a választmányi üléshez a szakszervezeti üdülője, még akkor is, ha az étkezést a harmadik szomszédban kellett megoldani, szállást pedig a település másik részében lévő Pick üdülő adott. Az otthonosság érzése mellett takarékos megoldásnak is bizonyult az új helyszín, a hol jó légkörben, konstruktív tanácskozást folytatott a testület.

Szervezeti változások

Kapuvári József elnök emlékeztette a jelenlévőket, hogy az alapszervezetekben október végéig kell megtartani a választásokat, dönteni a helyi tisztségviselők és bizalmiak személyéről, valamint jelölteket kell állítani az országos tisztségekre. Ennek függvényében a választmánynak el kellett fogadni a szervezeti szabályzatban tervezett változásokat. Az elnökség több ponton is javaslatot tett a szervezeti-irányítási forma változtatására, egy dinamikusabb működés kialakítására. Javasolta, hogy a szabályzat tegye lehetővé élelmiszer-ipari és rokonszakmákban dolgozó kollégák érdekvédelmi csoportjainak a csatlakozását. Javasolta továbbá, hogy az irányítási szintek száma csökkenjen, szűnjön meg az ügyvivői testület, feladatait egy kibővített elnökség és a választmány vegye át. Szükségesnek ítélte az egyeztetési feladatok elvégzésére, vitás kérdések rendezésére egy Etikai bizottság létrehozását. Ennek megfelelően módosulna a testületi vezetők száma, szerepköre.

A külső és belső változások miatt a szabályzat több ponton is korszerűsítésre szorul, többek között a főállású érdekvédő alkalmazását, a cégösszevonásokkal kialakult helyzeteket, a szakszervezeti tisztségviselők összeférhetetlenségét illetőn. Golhovics Gábor (Pick Szeged), a napirend előadója mindezeket előterjesztette és tárgyszerű vita keretében a testület konszenzussal elfogadta az új szervezeti szabályzat tervezetét, amelyről majd a kongresszusnak kell kimondani a végső szót, csak úgy mint a sztrájkszabályzatról, amely egyes kérdésekben szintén pontosításra került.

Bérpolitikai irányelvek

A választmány a kongresszus előkészítése mellett áttekintette az iparág helyzetét, a bérek alakulását. Tekintettel arra, hogy a kongresszus közel az év végéhez ülésezik, a 2010. évi szakszervezeti bérpolitikai irányelvek elfogadása a legfelsőbb fórum feladata lesz. Közismert, hogy igen nehéz évet hagy maga mögött a gazdaság egésze, a húsipari ágazat és a következő év sem ígérkezik fényesnek, a bérek emeléséért folytatott küzdelem igen hangsúlyos kérdése lett az érdekvédelemnek. Kapuvári József elnök tájékoztatást adott a statisztikai hivatal által kimutatott átlagbérekről, a reálkereseteket befolyásoló tényezőkről, és ismertette a húsüzemi bérekről folytatott adatgyűjtés eredményeit. Az adatsorokból kiderült, hogy csak a legjobban fizető húsüzemek fizikai és szellemi átlagbérei érik el az országos átlagbéreket. A cégek zöme kevesebbet fizet munkavállalóinak az országos átlagnál, tehát egy aktív bérpolitikával van hova felzárkózni, az évek óta összeszedett hátrány miatt érzékelhetően csökken a szakma vonzereje. Ennek a megállítása közös érdeke lehet munkáltatóknak a munkavállalóknak.