HÚSOS 2004. XII.évfolyam 2.szám
SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

A csatlakozás hatása

Húsosok a tanácskozáson

Az EU-csatlakozás hatása a magyar élelmiszeriparra, szakszervezeti stratégiák kialakítása egy transznacionális hálózat segítségével címmel rendezett szemináriumot az Élelmezésipari Dolgozók Szövetsége, amelyen a HDSZ több alapszervezete is képviseltette magát. Dr. Kondorosi Ferenc, az Alkotmánybíróság főtanácsadója, egyetemi tanár az Európai Bizottság (kvázi kormány) szerepéről, Dr. Biacs Péter(*) főigazgató pedig a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal tevékenységéről tartott érdekfeszítő, nagy figyelemmel kísért előadást. Ezen kívül tájékoztatók hangoztak el az európai szociális standardokról, valamint az európai üzemi tanácsokról. Több korreferátumot és tájékoztatót tartottak egyes ágazatok speciális kérdéseiről az élelmiszer-ipari rokonszakmákat képviselő kollégák . Kapuvári József, az ÉDOSZ elnöke az élelmiszeriparban várható szerkezeti átalakulásokról és a szakszervezet stratégiájáról fejtette ki álláspontját a színvonalasan megszervezett tanácskozáson, amelyet nagyon hasznosnak ítéltek a résztvevők. (A tanácskozás Phare támogatást kapott.)

(*) Dr Biacs Péter elfoglaltsága miatt Dr Mattyasovszky Pál vezető főtanácsos tartotta meg az előadást.