HÚSOS 2002. X.évfolyam 6.szám
BÉR
ÉS
MUNKA

A HDSZ irányelvei a 2003. évi bértárgyalásokra

A HDSZ Választmánya 2002. november 20-21.-én, Balatonfüreden tartott ülésén áttekintette a 2003. évi várható gazdasági folyamatokat, a keresetek várható növekedését, valamint a jövő évi adó-és járulékváltozásokat. A testület megállapította, hogy 6-9 százalékos bruttó béremelés garantálhatja a munkavállalók keresetének megfelelő növekedését.

A testület megállapította, hogy a rendelkezésre álló információk szerint a gazdasági növekedés (GDP) a kormányzati prognózis alapján 4-4,5 százalékra várható. A kormány a fogyasztói árak 5 százalékos emelkedésével számol. Az SZJA adótáblájának sávhatárai 650 ezer, illetve 1350 ezer forintra változtak. Növekedett az adójóváírás érvényesítésének lehetősége a felső adókulcs határáig és csökkenő mértékben +600 ezer forint jövedelemhatárig. A munkavállalói járulék 0,5 százalékkal csökkent és ugyanilyen arányban nőtt az egyéni nyugdíjjárulék. 4500 forintról 3450 forintra - azaz 1050 forinttal - csökkent az egészségügyi hozzájárulás összege.

Az alulbecsült infláció az elmúlt években sok kárt okozott a munkavállalóknak, tapasztalatok szerint a kormányzati inflációs előrejelzések pontossága erősen megkérdőjelezhető, minden esetben a prognózis felső határa fölött realizálódik a tényleges áremelkedés üteme.

A húsiparnak a nemzetgazdasághoz, illetve az élelmiszeriparhoz viszonyított bérszínvonala, valamint a szakma gazdasági lehetőségeinek függvényében az alábbi bérpolitikai elveket célszerű figyelembe venni a 2003. évi bérkövetelések kialakításánál:

  • A húsipari munkavállalók jövedelmi pozícióinak alakulását alapvetően bruttó béremeléssel kell megalapozni.
  • 2003-ban olyan keresetnövekedést szükséges elérni, amely lépést jelent a hazai bérek európai uniós felzárkóztatásához.
  • A húsipar munkavállalói a versenyszféra dolgozóiként a közszférához hasonlóan jelentős lépést várnak a jövő évi kereseteik emelkedésében.
  • A bérkövetelési javaslatot 5,5–6 százalékos inflációra alapozva célszerű megfogalmazni.
  • A termelékenység növekedését kövesse a reálbér növekedése, ez képezze a bérkövetelési javaslat egyik elemét.
  • A húsipari bérek színvonala miatt éves szinten legalább 10-10,5 százalékos reálbér növekedést biztosító bruttó béremelés indokolt, az adóterhelés hatását is figyelembe véve.(Mintegy 8,1 % reálértéknövekedés a nemzetgazdasági átlagkeresetre számitva már az adórendszer hatásaként is bekövetkezik)
  • A reálbér növekedés 10-10,5 százalékos értékét – a várható inflációs mértéket és a 2003. évre elfogadott adóterhelés hatását figyelembe véve – egy 6-9 százalékos bruttó béremelés garantálhatja.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően kollektív szerződésekben célszerű megállapodni a társasági minimálbérről, amely értelemszerűen haladja meg a törvényileg kötelező mértéket. Indokolt kezdeményezni az országos tarifa elképzelésekhez illeszkedően egy társasági bértarifa kidolgozását, lehetséges bevezetését, melynek induló lépcsője a társasági minimálbér. 2003-ban társasági minimálbérnek legalább havi 52 500 forint – ésszerű érvekkel – javasolható.

A bértárgyalásokon a dolgozói térítéssel igénybe vett szociális-jóléti támogatások - például étkeztetés - kérdését csomagban célszerű tárgyalni. A bérmegállapodások az eddigieknek megfelelően, az alkalmazott bérezési rendszertől függően a havidíjak, órabérek, teljesítménybérek díjtételeinek százalékban és forintban kifejezett emelését tartalmazzák.

A teljesítménybéres területeken a kollektív szerződés kiegészítését célszerű kezdeményezni a vállalati garantált bér meghatározásával, amelyet fizetni kell minden olyan esetben, amikor a vállalat hibájából nem biztosított a norma szerinti 100 százalékos munkateljesítmény elérésének lehetősége. (Megjegyzés: a Munka Törvénykönyve biztosítja ilyen szabályozás bevezetését.) A Választmány javasolja a tárgyalások segítésére az országos vezető testületek bevonását a béralkuba. Célszerű a tárgyalások mielőbbi megkezdése akkor is, ha a konkrét béremelések időpontja nem 2003. január 1.-e lesz.

Az alapszervezet elnöke a bértárgyalási, béremelési javaslatot (írásban) legkésőbb 2002. december 20-ig adják át a Társaság vezetőjének.