HÚSOS 2012. XXX. évfolyam 6.szám
BÉR
ÉS
MUNKA

A Húsipari Dolgozók Szakszervezete 2013. évi bértárgyalási irányelvei

A Húsipari Dolgozók Szakszervezete Választmánya áttekintette a keresetek idei alakulását és a 2013. évben várható gazdasági folyamatokat.

A HDSZ 2012. évi bérpolitikai irányelvei kialakításakor - 2011. végén - a Kormány és a KSH mintegy 3,8-4,6 százalékos inflációval számolt az idei évre. Ezzel szemben az infláció már október végén elérte a 6 százalékot és a várakozások szerint még emelkedhet is. A húsipar gazdasági teljesítménye idén, az egyes vállalkozásoknál elért készítmény-értékesítési növekedés ellenére, nyereségoldalon drámaian alakult. A Kormány által a 2012. évre „elvárt béremelést”, bérkompenzációt nem minden vállalat hajtotta végre.

Az infláció prognosztizáltnál lényegesebb nagyobb növekedése és az „elvárt béremelés” elmaradása együtt jelentős reálbér csökkenést okozott az érintett cégeknél. Azoknál a vállalkozásoknál is, ahol történt bérkompenzáció, az infláció miatt ugyancsak csökkentek a reálbérek. A 2012. évi helyzetet jól jellemzi, hogy novemberig két jelentős húsipari vállalkozásnál is felszámolási eljárás kezdődött.

A 2010-ben elkezdődött és 2013-ban befejeződő adórendszerbeli változások erőteljesen sújtják a húsipari munkavállalókat, mivel a fizikai munkások körében nagyon jelentős a 150 ezer forint alatti keresettel rendelkezők aránya. Az elmúlt években fizikai területen a húsipart a nettó bérek, keresetek folyamatos értékvesztése jellemezte. A vásárlóerő-vesztés mértéke egyes húsipari vállalkozásoknál, szakmai csoportoknál eléri a nemzetgazdasági átlag dupláját. Jól jellemzi az országos és a húsipari helyzetet az is, hogy 2002-ben a létminimumot 92 százalékra közelítette meg a minimálbér nettó értéke. A 2012-es létminimumhoz képest viszont a minimálbér nettó értéke nem éri el a 70 százalékot sem.

A nemzetgazdasági költségvetés főbb számai alapján a 2013-as esztendőben belföldön továbbra sem valószínű, hogy a húsipar gazdasági teljesítménye jelentősen növekedhet. Bár a Kormány a GDP 1,6 százalékos növekedésével számolt a költségvetésben, ez mértékadó elemzők szerint plusz 0,2-mínusz 0,2 százalék lehet. A fogyasztói árindex, infláció a költségvetésben 4,2 százalék, de ennek valószínűsége a kutatóintézetek szerint irreális, minimum 5 százalék feletti inflációt valószínűsítenek, vagy ezt jóval meghaladót is.

Mivel a Kormány tevékenysége egyértelműen az infláció tudatos növelésére irányul, így a bértárgyalások alapjául 2013-ban 5,5-6,6 százalékos inflációval reális számolni. A kialakult helyzet alapján indokolt lenne a húsipari bérek oly mértékű emelése, hogy legalább a folyamatos nettó keresetcsökkenés megszűnjön.

A keresetnövekedésnek úgy kellene megvalósulnia, hogy az átlagos és az átlagnál alacsonyabb keresetek 5 százalékot meghaladó mértékben emelkedjenek, míg az átlagkereset feletti jövedelmeknél a szuperbruttó kivezetése maga is biztosít növekedést.

A jövő évi bérkövetelés kialakításánál alapvetően továbbra is a vállalkozás helyzetét célszerű figyelembe venni, követve az inflációs prognózist és az adórendszer változása okozta hatásokat. A társasági béremelés megfogalmazásánál az alapvető célkitűzés, hogy a munkavállalók reálbére tovább ne csökkenjen. Hasonlóan a 2012. évhez, a különböző keresetű munkavállalói csoportok részére differenciált vállalati bérköveteléseket célszerű megfogalmazni.

  1. A szakszervezet a 2010. óta végrehajtott kormányzati intézkedések, az adózási és munkaügyi jogszabályi változások kedvezőtlen hatása, az elmaradt béremelések, illetve az érdekeltségi rendszer és az ágazat munkaerő-megtartó képességének fenntarthatósága miatt 2013-ben a társaságoknál a bruttó bérek 7 százalékos emelését tartja indokoltnak és szükségesnek.
  2. Konkrét béremelés végrehajtásánál célszerű elvként figyelembe venni, hogy a béremelések következtében a fennálló nettó kereseti arányok megmaradjanak a különböző kereseti kategóriák között.
  3. A termelékenység növekedéséből származó többletet meg kell osztani az érintett munkavállalókkal. A teljesítménybéres területeken elért termelékenység-növekedésből mindenképpen részesedjenek az adott területen dolgozók.
  4. A bértárgyalásokon a béremelést és a dolgozói térítéssel igénybe vett szociális-, jóléti támogatási kérdéseket csomagban kell tárgyalni.
  5. A bérmegállapodások az eddigi gyakorlatnak megfelelően az alkalmazott bérezési rendszertől függően a havidíjak, órabérek, teljesítménybérek díjtételeinek százalékban és forintban kifejezett emelését tartalmazzák.

Célszerű a tárgyalások mielőbbi megkezdése akkor is, ha konkrét béremelések időpontja 2013. január elseje utáni dátumra esik.

A HDSZ Választmánya felhatalmazza az elnökséget, hogy a reálbér szinten tartásához szükséges béremelési javaslatot megfelelő időben kezdeményezze a munkáltatóknál.

A Választmány javasolja a bértárgyalások segítésére a HDSZ országos vezető testületeinek bevonását a helyi béralkuba.

Pécs, 2012. november 23.

HDSZ Választmány