HÚSOS 2003. XI.évfolyam 5.szám
BÉR
ÉS
MUNKA

Maratoni tárgyalássorozat után...

Érdekvédelmi siker Gyöngyösön

Elhúzódó bérvita Gyöngyösön - írtuk júniusi lapszámunkban a Falcotrade Rt.-nél kialakult kötélhúzásról a 2oo3. évi bérmegállapodás körül. Emlékeztetőül: a szakszervezet év eleji 10 százalékos alapbér-emelési javaslatára a munkáltató 2 százalékos alap- és 2 százalékos mozgóbér-emelési ajánlattal válaszolt. A tavaszi hónapok óta tartó bérvitára végül is októberben került pont. Az április 1.-től a munkáltató által végrehajtott 2+2 százalékos bérfejlesztés szeptember 1.-től további 2 százalék alapbéremeléssel egészült ki, differenciáltan. A kiegészítéskor az április 1.-től fölemelt mozgóbér pedig teljes egészében alapbéresítésre került. A munkáltató szándéka ellenében sikerült elérni, hogy a kollektív szerződésben foglalt túlóra-és műszakpótlékok változatlanok maradtak. A 2003. évi bérmegállapodás hatálya 2004. április l-ig szól.

Molnár Attila alapszakszervezeti vezető

A májusban sikertelenül abbamaradt bértárgyalások után nyáron egyre feszültebb lett a hangulat a gyöngyösi húsüzemben. Csak olaj volt a tűzre a cégvezetés bejelentése, hogy lecsökkentik a kollektív szerződésben szereplő túlóra-és műszakpótlékok mértékét a Munka törvénykönyvében meghatározott szintre. Szeptember elején Molnár Attila alapszervezeti elnök jelezte a Húsipari Dolgozók Szakszervezete elnökségének, hogy sztrájkhangulat alakult ki az üzemben. Ezek után a HDSZ országos sztrájkbizottsága szeptember 9.-i ülésén meghallgatta beszámolóját a Falcotrade Rt.-nél kialakult konfliktusról. A bizottság úgy határozott, hogy működési területén, a húsipari társaságoknál, megszervezi a szolidaritást a gyöngyösi kollégákkal. Egyúttal felhatalmazta az alapszervezet vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a sztrájk előkészítésére, és az alapszervezet megfelelő időben hirdessen sztrájkkészültséget. Kapuvári József, a HDSZ elnöke, a bizottság határozatát levélben megküldte a gyöngyösi alapszervezet vezetőségének, akik másnap - bejelentő levél kíséretében - továbbították azt Purgel Attila vezérigazgató részére.

A szakszervezet ügyvivői testülete: Molnár Attila, Vágner Ferenc, Csordás Béláné, Veres Miklósné, Komjáti János úgy határozott, hogy kikéri a munkavállalók véleményét. A véleménykérő lapokra a dolgozók jelentős többsége a munkáltató béremelési ajánlata mellé a "nem elfogadható" és a "sztrájk" szavakat írták. Sokat elárul a gyöngyösi kollégák elszántságáról, hogy ezekben a hetekben az érdekvédő szervezet következetes magatartását látva 45 újonnan jelentkező dolgozó kérte felvételét az alapszervezetbe, így az eddigi 130-ról 175-re nőtt a taglétszám. (Ma is vannak újabb jelentkezők.)

A munkavállalók elkeseredése érthető volt, miután a Kollektív Szerződésben szereplő anyagi jellegű feltételek kedvezőbbek a Munka Törvénykönyvében szereplőknél. A túlóra például az első órától kezdve 100 százalékos pótlékkal jár, míg az Mt- ben 50 százalékkal szerepel. A délutáni műszakpótlék 25, az éjszakai 55 százalék, a Munka törvénykönyve 15, illetve 30 százalékával szemben és a folyamatos munkarendben dolgozóknál is csökkent volna a műszakpótlék mértéke.

Ilyen körülmények között végül sikerült megállapodásra jutni a cég vezetésével. Az érdekérvényesítés győzelme Gyöngyösön, hogy a "munkahelyi alkotmányban" foglaltak maradéktalanul megvalósulhatnak a továbbiakban is. A mozgóbér alapbéresítése ugyancsak dolgozói érdeket szolgál, miután az nem számított bele a nyugdíjba és különböző pótlékok sem jártak a mozgóbér után. A megállapodás része, hogy szeptember 1.-től az étkezési hozzájárulás a dolgozók részéről 70 forint és ez a térítési díj a meleg étkezés bevezetése esetén is változatlan marad. Molnár Attila véleménye szerint a tárgyalások alapján véglegesített megállapodás havonta a Falcotrade dolgozóinak - a vállalat egészét tekintve - több millió forintot jelent.

Szeptember 26.-án a szakszervezet ügyvivői testületi tanácskozásán áttekintették a 2003.évi bérmegállapodást és az ehhez kapcsolódó szociális juttatásokat. Közös álláspontot alakítottak ki abban, hogy a bérmegállapodást - a munkáltató egyetértésével - a Kollektív Szerződés mellékleteként rögzítik. Fontosnak tartották, hogy a bérmegállapodáskor a Falcotrade Rt. vezetője visszalépett attól a szándékától, hogy a KSZ-ben rögzített bérelemeket lecsökkentse a Munka törvénykönyvében meghatározott szintre. Álláspontjuk szerint, miután a bérmegállapodás hatálya 2004. április 1.-ig tart, a jövő évi bérfejlesztés minden elemét ez időponttól kell érvényre juttatni. A megbeszélésükről készített feljegyzést eljutatták Purgel Attila vezérigazgatónak.

A legutóbbi hetek, napok eseményeiről, a bérmegállapodásról tudomást szerezve, az emberek megnyugodtak, a munkahelyi feszült légkör, a sztrájkhangulat megszűnt. A szakszervezet állhatatossága hasznos szolgálatot tett a szakszervezetek érdekérvényesítő tevékenységének.

A bérharc mellett figyelmet érdemlő hír, hogy a vállalati vezetés - korábban kinyilvánított szándéka szerint - két hónapos garanciavállalás mellett bevezette a csoportos teljesítménybérezést a sertés- és marhavágó üzemben, műveleti lebontás alkalmazása mellett. A július-augusztusi "próbaidőt" követően szeptemberben már "élesben" mérték a teljesítményt. A készítménygyártó üzemre vonatkozóan előkészületben van a rövidesen bevezetésre kerülő normaszabályzat, amely várhatóan bonyolultabb lesz a két üzemben alkalmazott normarendszernél, a készárúk sokfélesége miatt. Ide tartozó jó hír: új beruházásként megépül egy korszerű technológiával működő készárugyártó üzem.

Gregor Pál